"Rödl & Partner" pievērš lielu uzmanību darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanai, orientējoties uz klientu vēlmēm un arī katra atsevisķā indivīda personīgajiem mērķiem. Mēs nepiemērojam visiem vienādu standartu - daudz augstāk mēs vērtējam mūsu speciālistu un darbinieku izaugsmi, piedāvājot individuālu apmācību un treniņu programmu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Katrā valstī, kurā mēs strādājam, esam definējuši specifiskās apmācības vajadzības. Turklāt esam izveidojuši unikālu starptautisku kvalifikācijas paaugstināšanas un treniņu programmu "Rödl & Partner Campus". Tās ietvaros, balstoties uz vienotu apmācības plānu, vietējie speciālisti divu gadu garumā apgūst tālākizglītības kursus.

Apmācība tiek koncentrēta uz sfērām, kuras paplašina mūsu speciālistu starpdisciplīnu izpratni un zināšanas par pārrobežu darījumiem – no Eiropas darba likumdošanas pamatiem jaunākajiem speciālistiem, kas pievienojušies mūsu starptautiskajai darba likumdošanas praksei, līdz ārvalstu grāmatvedības un uzskaites principiem un starptautiskās nodokļu plānošanas jautājumiem.

"Campus" programma ir izaicinājums un atbildīgs uzdevums, kas sekmīgi jānokārto visiem jaunajiem speciālistiem jebkurā no mūsu birojiem visā pasaulē. "Campus" apvieno lekcijas un mācību sesijas nometnē Nirnbergā, Vācijā ar individuālajām e-mācību programmām.

Mēs esam pārliecināti, ka programma "Campus" ieņem visnozīmīgāko vietu mūsu centienos atbalstīt uzņēmuma speciālistus kopīgas izpratnes veidošanā par mūsu klientiem visā pasaulē.