Riga
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

„Rödl & Partner” piedāvā revīzijas pakalpojumus, nodokļu, juridiskās un biznesa konsultācijas, kā arī biznesa ārpakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Daudzi mūsu klienti ir īpašnieku vadīti vidēja lieluma uzņēmumi ar galveno mītni vācu valodā runājošās valstīs un aktīvu darbību starptautiskajā tirgū. Mūsu klienti sagaida integrētus un efektīvus risinājumus visos starptautisko investīciju aspektos - juridiskajos, nodokļu un administratīvajos. Mūsu uzdevums ir sniegt profesionālu atbalstu klientiem visā pasaulē un piedāvāt daudznozaru pakalpojumus viņu valodā un vienā uzņēmumā.

Mūsu piedāvājums aptver šādas darbības jomas:

Revīzijas pakalpojumi

 • finanšu pārskatu revīzija
 • saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (GAAP) sagatavoto finanšu pārskatu revīzija
 • saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) sagatavoto finanšu pārskatu revīzija
 • iekšējās kontroles sistēmas pārbaude
 • iekšējais audits
 • pārkāpumu atklāšana
 • uzņēmumu grāmatvedības politikas uzlabošana
  ...vairāk

Nodokļu konsultācijas

 • konsultācijas par starptautisko nodokļu struktūru veidošanu
 • ES tiešie nodokļi
 • konsultācijas par nodokļu deklarācijām
 • darbinieku norīkošana darbā ārzemēs
 • uzņēmumu apvienošana un iegāde
 • nodokļu audits
 • iekšējo cenu noteikšana
  ...vairāk

Juridiskās konsultācijas

 • sabiedrību tiesības
 • uzņēmumu apvienošana un iegāde
 • juridiskais audits
 • darba tiesības
 • komerctiesības
 • intelektuālā īpašuma aizsardzība
 • atjaunojamā enerģija
 • starptautiskās komerctiesības
  ...vairāk

Darījumi

 • uzņēmumu novērtēšana
 • finanšu audits
 • konsultācijas uzņēmumu apvienošanā un iegādē (pirkšana un pārdošana)
 • integrācija pēc apvienošanās un iegādes
 • privātā kapitāla fondi
 • privatizācija
 • nodokļu aprēķināšana
  ...vairāk

Biznesa procesu ārpakalpojumi

 • grāmatvedības procesu optimizācija
 • finanšu grāmatvedība
 • algu grāmatvedība
 • personāla vadība
 • atskaišu sagatavošana
 • vadības informācijas sistēmas
 • naudas līdzekļu menedžments
 • konsultācijas par deklarācijām
  ...vairāk