Kontakts
Līga Trautmane

Phone: +371 (67) 33 42 80
E-Mail

Daudzas no pasaules vadošajām ekonomikām sāk izmantot vienotus vai pat identiskus starptautisko finanšu pārskatu standartus. Tas ievērojami paaugstina šo standartu tālākas attīstības, iespējamo traktējumu un nacionālā līmeņa pielietojuma padziļinātas izpratnes un pārzināšanas kompetenču vērtību.

Piemērojot IFRS, ir svarīgi izprast visus „par” un „pret” un nopietni novērtēt to piemērošanas iespējas saistībā ar pašreizējām uzņēmuma aktivitātēm un finansiālo situāciju.

Mūsu pieeja audita un konsultāciju pakalpojumiem ir vērsta uz praktisku lietu novērtēšanu.

Tādējādi mēs pamatoti uzskatām, ka lietderīgus padomus spēj sniegt pieredzējuši profesionāļi, kas pārzina un izprot Jūsu darbības jomu. Tas nebūtu iespējams, neiesaistoties ik dienu audita jautājumos.

Tajā pašā laikā mēs jūtamies ērti, darbojoties ar sarežģītākajiem mūsdienu aktuālajiem IFRS jautājumiem. Tam pamatā ir mūsu dziļā interese par iespējām papildināt profesionālo grāmatvedības izglītību starptautisko atskaišu standartu jomā.

Vēl jo vairāk — visai mūsu komandai ir pastāvīga pieeja augsti kvalificētai profesionāļu grupai, kurā ietilpst ir daudzi IFRS attiecīgo valstu vadošie speciālisti.