Kontakts
Līga Trautmane

Phone: +371 (67) 33 42 80
E-Mail

Katra audita mērķis ir atbilstoši grāmatvedības principiem katrā attiecīgajā valstī izteikt atzinumu, vai uzņēmuma finanšu pārskati atbilst īstenībai visos svarīgākajos aspektos.

Mūsu audita pakalpojumi iekļauj grāmatvedības atskaišu pārbaudi un citas procedūras, kuras mēs uzskatām par nepieciešamām atzinuma veikšanai.

Mūsu prioritāte ir nodrošināt efektīvu audita procesu. „Rödl & Partner” tādēļ piemēro uz risku orientētu pieeju. Mūsu auditori uzsver uzņēmuma iekšējās kontroles izpratni, lai labi izplānotu audita laiku, ilgumu, apmēru un citus parametrus.

Mūsu audita pieeja atbilst nacionāliem un starptautiskiem standartiem. Pilnu atbilstību šiem standartiem pārrauga un īsteno mūsu globālā direktoru padome, kam līdzdarbojas tehniskās komitejas nacionālā un starptautiskā līmenī.
 
Uzņēmumā „Rödl & Partner” mēs regulāri īstenojam daudzpusējus pārskatus un pārskatus sadarbībā ar profesionālām nacionālā mēroga institūcijām. Šo pārskatu priekšgalā ir regulārās iekšējās atskaites atbilstoši vispasaules audita praksi. Kvalitātes kontrole un audita komandu pārskati ir „Rödl & Partner” vispasaules standarta prakse.

Mūsu kvalitāte ir balstīta uz cilvēkiem, nevis tehnoloģijām

Mēs īstenojam unikālu treniņprogrammu Campus.

Mēs veicam lielas investīcijas, lai nodrošinātu vienotu kvalitātes līmeni visos mūsu pasaules birojos. Campus ir globāla pēcdiploma treniņa un kvalifikācijas paaugstināšanas programma. Tā ietver treniņsesijas mūsu Eiropas mācību centrā un tīmekļa mācību programmu, kas tiek piemērota katram profesionālim individuāli. Programmu pastāvīgi uzrauga īpaša treniņspeciālistu komanda, kas atrodas mācību centrā.

Treniņš pārsniedz vispārējo audita veikšanas metodoloģiju un tehniskos standartus, ko piemēro mūsu audita procesos visā pasaulē. Katrs „Rödl & Partner” profesionālis gūst arī visaptverošu izpratni par starptautiskajiem biznesa procesiem grāmatvedības politikas, atskaišu sistēmu veidošanas un citos aspektos.

Treniņš ir veidots, lai aptvertu visu mūsu pasaules klientu vajadzības. Tas iekļauj:

  • nacionālās un starptautiskās GAAP atskaites
  • IFRS atskaites
  • neatkarīgo kontroles un sistēmas procesu nodrošināšanu
  • iekšējo auditu
  • regulatīvo saskaņošanu un atskaišu sistēmu
  • korporatīvo atskaišu sistēmu uzlabošanu