Kontakts
Līga Trautmane

Phone: +371 (67) 33 42 80
E-Mail

Starptautiskajā uzņēmējdarbībā pašsaprotama šķiet nepieciešamība atskaitīties par paveikto darbu atbilstoši nacionālajām tiesību normām. Taču jebkura audita patiesā vērtība ir spēja integrēt it kā filiāļu kontus mātes kompānijas līmenī.

Daudzām organizācijām mātesuzņēmuma GAAP  noteikumu ieviešana vietējā līmenī ir ceļš uz iespēju realizēt pilnu risku, iespēju un starptautisko investīciju darbu.

Uzņēmums „Rödl & Partner” specializējas audita pakalpojumu veikšanā uzņēmumos, kuru daļu turētāji ir ārvalstu uzņēmumi. Nepieciešamība ziņot ārvalstu mātesuzņēmumam ir neizbēgama gandrīz katrā darījumā.

Ikvienā mūsu uzņēmuma birojā klientiem ir iespēja gūt panākumus no mūsu plašās pieredzes, veicot konsolidēto pārskatu revīziju, veicot auditu un ziņojot par to atbilstoši prasībām, kas noteiktas citās jurisdikcijās.

Visām mūsu audita grupām visās pasaules valstīs ir liela pieredze auditu un atskaišu veikšanā par pārskatiem, kas sagatavoti atbilstoši pēc Vācijas GAAP, IFRS un ASV GAAP paraugiem.