Kontakts
Lija Vītoliņa

Phone: +371 67334280
E-Mail

Reģionāliem uzņēmumiem, kā arī multinacionālām korporācijām autsorsings ir komercdarbības standartiezīme. Daudzi uzņēmumi — ja ne vairums — izmanto speciālistus, kas palīdz ražošanas un loģistikas procesos. Uzņēmumi mācās koncentrēties uz lietām, kas tiešām nes pievienoto vērtību, — klientu apkalpošanu, produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu —, parējās aktivitātes atstājot speciālistu ziņā.

Kad uzņēmums dibina meitasuzņēmumu ārvalstīs, tam ir jākoncentrējas uz savu preču un pakalpojumu popularizēšanu. Lielas, profesionālas administratīvās komandas izveide ir dārgs un laikietilpīgs process.

Bieži vien mātesuzņēmums nepārzina attiecīgo normatīvo regulējumu. Dažās Latīņamerikas un Viduseiropas valstīs pastāvošās biznesa, finanšu un nodokļu regulējuma prasības var būt pat biedējošas.

„Rödl & Partner” pārņem šo jautājumu risināšanu savās rokās un sniedz profesionālus pakalpojumus daudziem meitasuzņēmumiem, nevainojami saskaņojot to darbību ar mātesuzņēmumu vadības noteiktajiem mērķiem.

  • procesu optimizācija
  • finanšu grāmatvedība
  • algu aprēķins
  • cilvēkresursu vadība
  • atskaites
  • vadības informācijas sistēmas
  • naudas līdzekļu menedžments
  • saskaņošana 

Kā mēs strādājam...

Prakses izpēte: efektīva palīdzība spin-off jautājumos