Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Lemjot par uzņēmuma iegādi, daudziem starptautiskiem uzņēmumiem, it sevišķi privātā kapitāla investoriem, ir nepieciešams novērtēt šādu darījumu īstenošanas ātrumu un efektivitāti. Piemēram, kā ir iespējams gūt objektīvu izpratni par mērķuzņēmuma vai grupas ar atzariem divdesmit piecās valstīs pašreizējo situāciju finansiālos, juridiskos, darba tiesību un nodokļu aspektos? Cik dienu laikā to ir iespējams izdarīt, neaizkavējot lēmuma pieņemšanu?

„Rödl & Partner” piedāvā palīdzību due diligence izpētē visā pasaulē, balstoties uz mūsu īpašo, unikālo pieeju starpdisciplinārajam, globālajam projektu menedžmentam.

Ar mūsu ekspertu komandu palīdzību reģionālās vadības birojos mēs sniedzam augsti kvalitatīvus un efektīvus pakalpojumus:

  • analītisko procesu un padziļinātas izpētes jomu noteikšanu un īstenošanu visā pasaulē
  • datu sagatavošanu augstā līmenī pieredzējušu ekspertu vadībā, lai  nekavējoties novērtētu ar darījumu saistītos riskus
  • skaidru analizējamo jomu noteikšanu, izvairoties no nevajadzīgu jautājumu pētīšanas
  • integrētu atzinumu sniegšanu atbilstošā formā
  • precīzu atzinumu sniegšanas sistēmu, koncentrējoties uz vērā ņemamajiem riskiem un sniedzot praktiskus padomus to novēršanā gan pirms, gan pēc uzņēmuma iegādes