Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Privātā kapitāla uzņēmumi aizvien vairāk meklē iespējas iekļauties globālajā tirgū. Uzņēmumu vadītāji un īpašnieki bieži novērtē buy-out iespējas pārrobežu mērogā. „Rödl & Partner” sniedz efektīvu starpdisciplināru palīdzību privātā kapitāla darījumos, balstoties uz objektīvu pieeju pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu ekspertu komandas reģionālajos birojos piedāvā konsultāciju pakalpojumus privātā kapitāla darījumiem, kuru kvalitāti nodrošina mūsu unikālā pieredze, ko esam guvuši kā Eiropas uzņēmums ar kompetentiem starptautiskajiem ekspertiem:

  • darbs ar uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem darījumu īstenošanā
  • praktiska, objektīva padoma sniegšana biznesa veidošanā
  • fondu strukturēšana, nodokļu plānošana vietējā un starptautiskā līmenī, fondu dokumentācija, fondu pārskats
  • konsultācijas regulējuma aspektos, novērtējums par iespējām un izaicinājumiem, kas saistīti ar darbību pasaules dinamiskākajos reģionos
  • izejas no tirgus plānošana, ietverot īpašniekus, menedžmentu un institucionālos investorus, balstoties uz mūsu ilggadējo pirkuma un pārdevuma darījumu īstenošanas pieredzi