Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Katra pārrobežu investīciju projekta pamatā ir cilvēki. Starptautiskā kontekstā darba attiecības ir īpaši sarežģīts un strīdīgs jautājums.

Mēs izprotam starptautisku uzņēmumu personāla vadības problēmas un, balstoties uz ilggadēju pieredzi starptautiskajās tiesībās, sadarbībā ar mūsu klientiem esam attīstījuši risku novēršanas mehānismus, kas palīdz uzņēmumiem un to darbiniekiem pareizi un optimāli veidot darba attiecības darba tiesību, nodokļu un sociālās apdrošināšanas aspektā.

„Rödl & Partner” pakalpojumi cilvēkresursu vadības un darba tiesību jomā:

  • vadošo amatpersonu darba līgumu un darbinieku standarta darba līgumu sastādīšana
  • līgumi par konkurences aizliegumu un konfidencialitātes vienošanās pēc darba attiecību beigām
  • personāla nodarbināšana ārvalstīs - darba tiesības, nodokļu un sociālās apdrošināšanas aspekti, ārzemēs strādājošo darbinieku konsultēšana, juridiskās konsultācijas darbinieku darba samaksas, piemaksu un pensiju jautājumos, darbinieku iesaistīšanas programmas, akciju iegādes tiesības
  • starptautisko uzņēmumu konsultēšana imigrācijas tiesībās, vīzas, darba atļaujas
  • kolektīvas darba tiesības, koplīgumi, darbinieku līdznoteikšanas tiesības nacionālā un starptautiskā līmenī, Eiropas Uzņēmumu padome, pārrunas ar arodbiedrībām
  • darba tiesisko attiecību izbeigšana, vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu
  • pārstrukturēšana, tirdzniecības un ražošanas vietu slēgšana un pārvietošana uz ārzemēm, ar personālu saistītie pasākumi
  • personāla politikas (rokasgrāmatu) izstrāde un ieviešana starptautiskā mērogā
  • darba devēju pārstāvēšana ar darba tiesībām saistītā tiesvedībā