Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Nekustamā īpašuma tirgus izmaiņas ir daudzu ekonomiku straujas attīstības un arī strauja krituma cēlonis. Līdztekus tradicionālajām nekustamo īpašumu attīstības un pārdošanas jomām pašreiz strauji palielinās arī citu ar nekustamajiem īpašumiem saistītu jomu nozīme. Kā piemēru var minēt projektu attīstību, infrastruktūras ierīkošanu, fondu strukturēšanu. Arī nekustamo īpašumu renovācija kļūst arvien populārāka.

„Rödl & Partner” var Jums palīdzēt visos ar investīcijām nekustamajos īpašumos saistītos īpašuma tiesību, komerctiesību, korporatīvajos un nodokļu aspektos, sākot ar pašu pirkuma veikšanu un beidzot ar visaptverošu un detalizētu īpašuma vienošanos menedžmentu.

Mūsu nekustamo īpašumu komandas ir ideāls palīgs visos nekustamā īpašuma jautājumos visos lielākajos pasaules tirgos, tostarp:

  • pirkšanā un atsavināšanā
  • komerclīzingā
  • īpašuma menedžmenta vienošanās, operāciju un menedžmenta vienošanās, īpašuma pārvaldes vienošanās, nekustamo īpašumu aģentlīgumos, būvniecības menedžmenta līgumos
  • autsorsinga vienošanās
  • īpašumu finanšu aizdevumu portfolio pārdošanā, aizdevuma sindikācijā, publisko un privāto fondu investīcijās nekustamajos īpašumos globālā mērogā
  • nekustamo īpašumu investīciju trastos, konsultācijās korporatīvo un nodokļu tiesību aspektos sponsoriem, nekustamo īpašumu apdrošinātājiem un investoriem
  • īpašuma nodokļa jautājumos
  • atjaunojamās enerģijas projektos, to plānošanā un zemes izmantošanā, zemes attīstības un būvniecības likumdošanā