Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Jauna uzņēmuma dibināšana ārvalstīs ir laikietilpīgs projekts, kas vēl jo problemātiskāks kļūst tad, ja Jūsu klienti, pirms iegādājas Jūsu preces vai pakalpojumus, pieprasa tiešu Jūsu uzņēmuma klātbūtni valstī.

Vairumā jurisdikciju ārvalstu investoram nepieciešams kārtot daudz vairāk formalitāšu nekā vietējiem uzņēmumiem. Šķietami vienkārša procedūra var kļūt par sarežģītu procesu, kas skar gan uzņēmumu tiesību, gan nodokļu, gan finanšu aspektus.

„Rödl & Partner” piedāvā unikālu eksperta pakalpojumu klāstu, kas palīdzēs starptautiskajiem uzņēmumiem atrisināt dibināšanas jautājumus ātri un ar iespējami mazākām izmaksām.

Tajā pašā laikā mēs domājam uz priekšu un gūstam labumu no mūsu globālās pieredzes. Šī nostādne var ietvert tādu alternatīvu investīciju metožu un struktūras attīstību, kas attiecīgajā jurisdikcijā ir vēl maz pazīstamas, taču kas ir pilnībā īstenojamas un no riska vadības un nodokļu efektivitātes aspektiem ir vēl daudz efektīvākas.

Piemēram, „Rödl & Partner” pirmais īstenojis sabiedrību ar ierobežotu atbildību partnersabiedrības ideju daudzu valstu jurisdikcijās — pievilcīgu iespēju daudziem ārvalstu investoriem izmantot partnersabiedrību struktūras savā valstī.

Dibinot starptautisko uzņēmumu struktūras, mēs piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • uzņēmumu inkorporēšanu un partnersabiedrību veidošanu
  • memorandu un statūtu sastādīšanu
  • akcionāru vienošanās
  • dibināšanas sēžu protokolu un statūtu sastādīšanu
  • uzņēmumu zīmogus valstīs, kur tas ir nepieciešams
  • statūtu reģistrāciju attiecīgajos reģistros
  • jaunu uzņēmumu reģistrāciju uzņēmumu nodokļa un, kur nepieciešams, sociālās apdrošināšanas un PVN vajadzībām