Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

„Rödl & Partner” konsultē uzņēmumus, kas veic ārvalstu investīcijas, visos ārvalstu investīciju aspektos, kas skar viņu pienākumus atbilstoši vietējām uzņēmumu tiesībām, un palīdz tiem īstenot savus pienākumus.

Mūsu pakalpojumu klāsts parasti ietver:

  • uzņēmumu dibināšanu
  • tiesiskās procedūras uzņēmuma amatpersonu un kapitāla daļu, grāmatvedības uzskaišu datumu izmaiņās, dividenžu deklarēšanā utt.
  • konsultācijas direktoru pienākumu un atbildības apjoma izmaiņās
  • reģistrācijas ierakstu uzturēšanu
  • statūtu dokumentu un sēžu protokolu sagatavošanu valdes u. c. sanāksmēm
  • dažās jurisdikcijās — darbību kā uzņēmuma juridiskajai adresei (lai noskaidrotu konkrētās jurisdikcijas, lūdzu, sazinieties ar mūsu globālo korporatīvo pakalpojumu vadību)
  • visu nepieciešamo atzinumu, atskaišu, pieteikumu formu, veidlapu aizpildīšanu attiecīgo valstu komercreģistros
  • konsultācijas un palīdzību nodokļu saskaņošanas jautājumos
  • uzņēmuma likvidāciju

Mēs pārliecināmies, ka visi uzņēmuma sektretariāta pakalpojumi tiek pildīti atbilstoši katras valsts jurisdikcijas prasībām. Tas ir mūsu globālā riska menedžmenta pamatnoteikums.