Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Nodokļu likmes un to mehānismi visā pasaulē pastāvīgi mainās. Valstis dara visu iespējamo, lai piesaistītu jaunas investīcijas. Nodokļu likmju nominālvērtību kritums un valstu nestabilās ekonomikas piespiež uzņēmumus optimizēt savu nodokļu plānošanu, kas savukārt nodrošina lielas iespējas mūsu klientiem un daudz darba mūsu speciālistiem. 

Nodokļu regulējuma analīze

Pat vienas valsts ietvaros esošiem uzņēmumiem nodokļu plānošana nav viegls uzdevums. Starptautiskiem uzņēmumiem gandrīz katras regulatīvās izmaiņas vienā valstī nekavējoties atstāj iespaidu uz cita uzņēmuma atzara nodokļu politiku.

Mēs, „Rödl & Partner”, esam ievērojuši divas globālas tendences.
Uzņēmējdarbība starptautiskā mērogā kļūst arvien izplatītāka un vienkāršāk īstenojama. Tajā pašā laikā, savstarpēji konkurējot, valstu valdības pazemina nodokļu likmes. Līdz pat 60% starptautisko tirdzniecības darījumu tiek slēgti multinacionālu uzņēmumu iekšienē. Rezultātā rodas nepieciešamība nodrošināt, lai uzņēmuma peļņa tiktu aplikta ar nodokli valstī, kuras uzņēmuma nodokļa likme ir 20%, nevis kaimiņvalstī, kurā likme ir 40%.

Jaunākās nacionālā regulējuma izmaiņas lielākoties paredz uzņēmuma pienākumu pierādīt, ka tas darbojas saskaņā ar nacionālo nodokļu tiesību prasībām. Ciktāl tiek skarti cenu noteikšanas jautājumi, likumdevējs nu jau iejaucas arī uzņēmumu iekšējos procesos, paredzot priekšrakstus taisnīgu cenu noteikšanai.

Taču noteikt cenu likmi neatkarīgi no citiem faktoriem — it sevišķi, ja preces vai pakalpojumi nav domāti ārvalstu tirgum, — ir neprecīza lieta. Uzņēmumi aizvien vairāk pievēršas pakalpojumu sniegšanai, kuru vērtību nosaka vai palielina, ņemot vērā preču zīmju vērtības, intelektuālā īpašuma un citu nemateriālo vērtību apsvērumus.

Lai izvadītu Jūs cauri nodokļu labirintam, „Rödl & Partner” apvieno internacionālu komandu projekta menedžera vadībā. Komandā tiek pārstāvētas visu valstu jurisdikcijas, kurās Jūs vēlētos darboties. Tādējādi mēs sniedzam visaptverošas un izsmeļošas konsultācijas pasaules mērogā. Mūsu eksperti ir kompetenti nodokļu optimizēšanā, starptautisko investīciju plānošanā utt., kā arī cenu aprēķinā un iepriekš noteiktu cenu līgumu sastādīšanā.

Arvien plašāk mēs aizstāvam mūsu klientu intereses nodokļu audita un ar nodokļiem saistītos tiesvedības procesos, kas vienlaicīgi norisinās vairāku valstu jurisdikcijās.