Riga
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Līdzīgi daudziem citiem uzņēmumiem, „Rödl & Partner” pievērš lielu uzmanību saiknei ar sabiedrību. Mēs uzskatām par savu pienākumu un goda lietu dalīties mūsu darba augļos ar citiem. Mēs iedrošinām arī savus darbiniekus veltīt savu laiku cilvēkiem, kam palīdzība ir nepieciešama.

Mūsu uzņēmumi visā pasaulē finansiāli atbalsta labdarības projektus. Bieži vien tie ir vietēja mēroga labdarības pasākumi, kas organizēti, pateicoties mūsu darbinieku iniciatīvai. Daudzi mūsu biroji piedalās bērnunamu, patversmju un pansionātu atbalsta projektos un palīdz nodrošināt medicīnisko palīdzību trūkumcietējiem savā un citās valstīs.

Piemēram, militāro konfliktu laikā bijušajā Dienvidslāvijā „Rödl & Partner” darbinieki organizēja humānās palīdzības sūtījumus bēgļiem, vāca produktus un pirmās nepieciešamības preces un palīdzēja cietušajiem cilvēkiem personīgi.

„Rödl & Partner” apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā, kurā darbojas. Mūsu pamatnostādne — tiešā veidā palīdzēt cilvēkiem, kuriem palīdzība patiešām nepieciešama. Mēs neizrakstām čekus anonīmām labdarības institūcijām, bet gan mēģinām sniegt tiešu un praktisku palīdzību paši saviem spēkiem. Atbalstāmajos projektos mēs cenšamies darboties ilgstoši, nevis tikai laiku pa laikam. Sekojot šiem principiem, mēs piedalāmies vairākos projektos un rūpīgi kontrolējam, lai mūsu palīdzība tiešām sasniegtu mērķi.

Īpaši jāmin mūsu sponsorējamais projekts Harkovā, Ukrainā. Tas ir saistīts ar "Rödl & Partner" dzimto pilsētu Nirnbergu. „Rödl & Partner” finansiāli un ar konsultācijām atbalsta Nirnbergas-Harkovas fondu. Ar šā fonda starpniecību esam palīdzējuši izveidot Nirnbergas māju Harkovā. Līdztekus tam fonds koordinē palīdzību ar tuberkulozi slimiem bērniem un finansē trūcīgo cilvēku ēdināšanu.

Cita svarīga „Rödl & Partner” aktivitāte ir Bērnu atbalsta fonds. Mūsu uzņēmuma darbinieki visā pasaulē dažādās ziedošanas akcijās vāc naudas līdzekļus šim fondam, pārdodot vairs nevajadzīgās biroja iekārtas, vācot ziedojumus sanāksmēs un bērnu vajadzībām novirzot korporatīvajām Ziemassvētku dāvanām paredzētos līdzekļus. Fonds finansē ļoti daudzus pasākumus bērnu atbalstam. Šobrīd, piemēram, kāda bērnunama vajadzībām par fonda naudu tiek pirkts sporta aprīkojums un rotaļlietas.

Cits nozīmīgs projekts ir "Rödl &Partner" sniegtais atbalsts bāreņu namam un jaunatnes izglītības centram Sanpaulu, Brazīlijā. Mūsu darbinieki vāc naudu brīvprātīgo darba nodrošināšanai centrā. Līdzās tam viņi aicina arī citus uzņēmumus dot iespēju centra jauniešiem strādāt, izmantojot "Rödl & Partner" prakses programmu.

Mēs atskaitāmies par šiem projektiem mūsu klientiem un darbiniekiem, un viņu ziņā ir spriest, cik lielā mērā mūsu politika saskan ar sociālās atbildības principiem.