„Rödl & Partner” ir advokātu, revidentu un konsultantu sabiedrība ar vienotu vadību. Mūsu uzņēmums nav sadalīts asociētās sabiedrībās vai sadrumstalots reģionālās darbības jomu vadības grupās. Mēs uzskatām, ka klientiem ir jāsniedz tieša pieeja mūsu birojiem visā pasaulē un jānodrošina iespēja nepastarpināti sazināties ar sabiedrības partneriem.*

Iepazīstieties ar mūsu vadītājiem

"Rödl & Partner" vadība apvieno dažādu kultūru un profesiju pārstāvjus. Pildīdami vadītāju funkcijas, viņi ikdienā turpina aktīvi strādāt ar klientiem. Mūsu galvenā priekšrocība ir tā, ka uzņēmumu vada speciālisti, kas nepārtraukti turpina savu profesionālo izaugsmi, nevis menedžeri, kas parasti ir soli iepakaļ jaunākajām nozares attīstības tendencēm.