Poznan
Katarzyna Małaniuk

Attorney at law (Poland)
Senior Associate, Manager
Phone: +48 61 624 49 69
E-Mail

Warsaw
Michał Prokop

Attorney at law (Poland)
Senior Associate, Manager
Phone: +48 22 244 00 76
E-Mail

Wroclaw
Tomasz Pleśniak

Attorney at law (Poland)
Senior Associate
Phone: +48 71 606 04 13
E-Mail

Cracow
Klaudia Kamińska-Kiempa

Attorney at law (Poland), LL.M.
Phone: +48 12 378 66 17
E-Mail

Gliwice
Michał Majnusz

Attorney at law (Poland)
Phone: +48 323 30 12 00
E-Mail

Pobierz ulotkę PPK:

DOWIEDZ SIĘ CZYM JEST PPK:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PROCES WDROŻENIA PPK

Proces wdrożenia PPK w firmie każdorazowo dostosowujemy do wymagań klienta. Składa się on z kilku etapów, w trakcie których pomagamy w prawidłowym i skutecznym wprowadzeniu PPK.

PAKIET USŁUG PPK OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PROCESY:

1. SPOTKANIE INICJUJĄCE

  • Przygotowanie ogólnych informacji o PPK dla osób zatrudnionych (ulotka w formie elektronicznej),

2. SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW

  • 2 szkolenia dla kadry wyższego i średniego szczebla pt. „PPK w praktyce – pytania i odpowiedzi”,

3. PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA

  • Wsparcie w wyborze reprezentacji osób zatrudnionych (w tym sporządzenie regulaminu wyborów),
  • Ustalenie rangi kryteriów przy dokonywaniu wyboru TFI – ankieta,
    Pierwsze spotkanie z osobami uprawnionymi do wyboru TFI – prezentacja tabeli zbiorczej 20 instytucji TFI oferujących PPK – zawężenie liczby instytucji TFI na podstawie wybranych kryteriów (1 do 3 TFI),

4. ANALIZA PRAWNA, FINANSOWA I KADROWA

  • Analiza prawna i finansowa wybranych ofert instytucji TFI,

5. NEGOCJACJE Z TFI

  • Negocjacje z wybranym TFI, drugie spotkanie z osobami uprawnionymi do wyboru TFI – analiza wybranych ofert, wsparcie przy końcowym wyborze instytucji TFI,

6. WSPARCIE NA ETAPIE WDROŻENIA

  • Przeszkolenie pracowników
  • Szkolenia dla działu HR w sprawie przestrzegania przepisów PPK – ustalenie procesu obsługi PPK.

DLACZEGO RÖDL & PARTNER

3 W JEDNYM:
Jako jedyni na rynku łączymy niezbędne eksperckie (prawne, finansowe i kadrowe) kompetencje potrzebne do rzetelnego i zgodnego z wymogami ustawy wprowadzenia PPK w organizacji.

BEZSTRONNOŚĆ:
Jesteśmy bezstronnymi doradcami – nie reprezentujemy  żadnego funduszu ani brokera.

DEDYKOWANY OPIEKUN
W Rödl & Partner kontaktują się Państwo z jednym opiekunem do spraw PPK, który nadzoruje  wszystkie etapy wdrożenia.

POROZMAWIAJMY O PPK W PAŃSTWA FIRMIE

Formularz PPK