Kontakt
Dominika Tyczka

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Kontakt
Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 71 606 04 04
E-Mail

Raportowanie schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR) obejmuje szerokie spektrum czynności związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Obowiązek raportowania dotyczy podatników i ich doradców, a jego zakres obejmuje również obowiązki o charakterze sprawozdawczym. MDR zobowiązuje do przekazywania organom administracji skarbowej informacji potencjalnie związanych z agresywną optymalizacją podatkową lub innymi nadużyciami.

Broszura zawiera:

  • konkretne przykłady schematów podatkowych,
  • odpowiedzi na pytanie czy podlegają one raportowaniu,
  • wskazówki dotyczące formularzy, terminów i zakresu informacji przekazywanych organom administracji skarbowej.

Raportowanie może dotyczyć także zgodnych z prawem uzgodnień dokonanych z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a obowiązek ich zgłaszania może objąć przedsiębiorców bez względu na fakt wystąpienia korzyści w podjętych przez nich działaniach. Obok obowiązków raportowych niektórzy podatnicy muszą liczyć się również z koniecznością wprowadzenia wewnętrznej procedury MDR.