Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Strona ta poświecona jest wszelkim imprezom organizowanym przez Rödl & Partner, jak również wydarzeniom, które powstają we współpracy z firmami zewnętrznymi. Rödl & Partner bierze udział w seminariach, konferencjach i targach przeznaczonych dla klientów oraz potencjalnych pracowników. 

›››

Styczeń 2019

17.01.2019

Zmiany w podatkach w roku 2020

9:00-9:15 – Rejestracja uczestników i powitalna kawa

Część I

9:15-11:15
- Ulga za złe długi
- WHT – przepisy przejściowe w 2020
- Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł
- Rachunek podatkowy
- Wyższy limit „małego podatnika”
- Opodatkowanie osób poniżej 26 roku życia
- Obniżka stawek PIT i podwyżka kosztów uzyskania przychodów
- Umowa o współdziałanie
- TP-R

11:15-11:30 – przerwa kawowa

Część II

11:30-13:00
- „Biała lista” podatników VAT (od 1.09.2019 r.)
- Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (od 1.11.2019 r.)
- Wiążąca Informacja Stawkowa (od 1.11.2019 r.)
- Kasy fiskalne on-line (od 1.05.2019 r.)

13:00-13:45 – przerwa obiadowa

13:45-16:00 Quick fixes (1.01.2020)
- Warunki zastosowania stawki 0% dla WDT
- Zasady opodatkowania transakcji z udziałem magazynów konsygnacyjnych
- Zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych
- NIP na paragonie - nowe zasady wystawiania faktur od 2020 r. (1.01.2020)
- Zastąpienie deklaracji VAT jednolitym plikiem kontrolnym VAT-V7M ( 1.04.2020)
-Matryca stawek VAT(od 1.04.2020)

Prowadzący:

Aleksandra Majnusz – doradca podatkowy, Senior Associate
Przemysław Trzaska – konsultant podatkowy
Maciej Wilczkiewicz – doradca podatkowy, Senior Associate
Marta Woźnik – starszy konsultant podatkowy
›››

Grudzień 2019

11.12.2019 | Gdańsk

Polska między Ukrainą a Niemcami – delegowanie obywateli Polski i Ukrainy do wykonywania pracy na terenie Niemiec

PROGRAM:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:15 – Obecna sytuacja na ukraińskim rynku pracy, problematyka delegowania pracowników z Ukrainy do krajów UE

11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 12:30 – Delegowanie pracowników na teren Niemiec – prawne ramy delegowania pracowników na teren Niemiec w oparciu o niemiecką ustawę dotyczącą delegowania pracowników, zasady uzyskiwania wizy „van der Elst”, zmiany w niemieckim ustawodawstwie

12:30 – 13:15 – Problematyka ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych, procedura uzyskiwania zaświadczeń A1

13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa

13:30 – 14:30 – Podatkowe aspekty delegowania: różnice pomiędzy delegowaniem a wyjazdem służbowym, 183 dni i nie tylko – ustalanie rezydencji pracownika delegowanego i obowiązki płatnika podatku dochodowego, problematyka ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych (obowiązki płatnika, sankcje za brak A1)

14:30 – 15:00 – Pytania i rozmowy
PROWADZĄCY:

dr Beata Pankowska-Lier, radca prawny, Rödl & Partner Kijów

Jagna Bronk, starszy prawnik, Rödl & Partner Gdańsk

Bartłomiej Wasiak, doradca podatkowy, Rödl & Partner Gdańsk

Joanna Frąckiewicz, kierownik referatu ds. osób migrujących, ZUS Oddział w Gdańsku ›››

 
10.12.2019 | Kraków

Compliance: wymagane procedury prawno-podatkowe

9.45-10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.00-10.15 Compliance - definicja i znaczenie, typowe obszary ryzyk, skutki naruszeń, compliance w prawie dotyczących HR

10.15-11.30 Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do intensywnych zmian w prawie podatkowym (MDR, dokumentacje cen transferowych, nowe zasady rozliczania VAT)

11.30-11.45 Przerwa kawowa.

11.45-12.30 Compliance w kontekście funkcji sygnalisty w przedsiębiorstwie

12.30-13.15 Instytucja beneficjenta rzeczywistego – aspekty praktyczne

13.15-14.00 Konieczność monitorowania sytuacji finansowej pod kątem zagrożenia niewypłacalnością

14:00-14:30 Pytania i odpowiedzi
PROWADZĄCY

Klaudia Kamińska-Kiempa, radca prawny

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, Senior Associate ›››

 
09.12.2019 | Gdańsk

Zmiany w VAT na poziomie unijnym – quick fixes

PROGRAM:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:45 – Uproszczenie transakcji łańcuchowych

10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa

11:00 – 11:45 – Harmonizacja zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych – procedura call-of stock

11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 – Nowe warunki stosowania stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

12:45 – 13:00 – Pytania i rozmowy

PROWADZĄCY:

Bartłomiej Wasiak, doradca podatkowy, Rödl & Partner Gdańsk ››› ›››

 
06.12.2019 | Poznań

Zmiany w podatkach 2020 - WHT, VAT, CIT

PROGRAM

Część I

9.30 – 12.15 (10.45 – 11.00 przerwa)

Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Warunki zwolnienia lub zastosowania niższej stawki podatku u źródła
Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła.
Procedura zwrotu podatku u źródła
Zasady odpowiedzialności płatnika (m.in. za dochowanie należytej staranności).
Wykładnia i zakres zastosowania definicja rzeczywistego właściciela
Obowiązki dokumentacyjne (m.in. certyfikat rezydencji)

12.15 – 12.45 przerwa

Część II

12.45 – 15.45 ( 13.15 – 13.30 przerwa)

Zmiany w podatku VAT

Obowiązek split payment
Biała lista podatników VAT
Pakiet Quick fixes (transakcje łańcuchowe, WDT, magazyny call-of stock)
Wiążąca Informacja Stawkowa
Nowa matryca stawek
Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji

15.45 – 16.00 przerwa

Część III

16.00 – 17.00

Zmiany w podatku CIT

Ulga na złe długi
„Biała lista” a koszty uzyskania przychodów
Exit tax

PROWADZĄCY:

Aleksandra Łączna, doradca podatkowy, Tax Adviser (Poland)

Aneta Niemowna, doradca podatkowy, radca prawny

Tomasz Nowak, konsultant podatkowy ››› ›››

 
05.12.2019 | Warszawa

PPK z perspektywy pracodawcy - pytania i odpowiedzi

PROGRAM

09:30 – 9:45 – Rejestracja i powitalna kawa

9:45 – 10:15 - PPK – główne założenia i zasady wprowadzenia u pracodawcy

zasady funkcjonowania
struktura składek i podatki
procedura tworzenia PPK

10:15 – 10:45 - Obowiązki informacyjne pracodawcy i terminy

umowa o zarządzanie i o prowadzenie, kiedy?
rezygnacja
wypłaty transferowe
pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia
odpowiedzialność karna

10:45-11:00 – Przerwa kawowa

11:00 – 11:15 - Pracownik a PPK

uczestnictwo w PPK
korzystanie ze zgromadzonych środków:
dziedziczenie, rozwód, zmiana pracodawcy, rezygnacja.

11:15 – 11:45 - Co po wdrożeniu? - proces obsługi PPK

bieżąca obsługa - dokumentacja oraz jej obieg
relacja: pracodawca – księgowość płacowa/kadry – TFI

11:45 – 12:15 - Pytania i rozmowy
PROWADZĄCY:

Michał Prokop, adwokat, Senior Associate, Manager ›››

Listopad 2019

20.11.2019 | Wrocław

Raportowanie MDR: warsztaty praktyczne

PROGRAM:

> 9.45-10.00 Rejestracja i powitalna kawa

> 10:00-10:45 Wstęp do tematyki raportowania schematów

> 10:45-11:30 Case Study cz.1. Analiza pojedynczego uzgodnienia pod kątem potencjalnego wystąpienia schematu podatkowego

> 11:30-11:45 Przerwa

> 11:45-12:15 Case Study cz.2.

> 12:15- 13:00 Omówienie zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Indywidualne konsultacje z doradcami.

PROWADZĄCY:

Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy, Senior Associate

Anna Piskor, doradca podatkowy, Senior Associate

Krzysztof Wylegalski, młodszy konsultant podatkowy ›››

 
19.11.2019 | Poznań

Ceny transferowe – zmiana przepisów od 01.01.2019 r.

9.45 – 10.00 rejestracja

10.00 – 11.30

Zmiany w zakresie Identyfikacji podmiotów powiązanych
Nowe limity transakcyjne
Ujednolicenie pojęć i definicji od 01.01.2019 r.

Cena transferowa
Znaczące wpływy
Transakcja kontrolowana

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30

Obowiązki dokumentacyjne od 01.01.2019 r., w tym:
Nowe przepisy w zakresie stosowania metod ustalenia ceny transferowej na poziomie rynkowym
Zasada ceny rynkowej od 01.01.2019 r.
Nowe zasady rozliczania niektórych transakcji (usługi o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki)
Porównanie zmian w zakresie przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

CIT/TP a TP-R
CbC-R oraz CbC-P

Dodatkowe zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla niektórych transakcji kontrolowanych od 01.01.2019 r.
Nowe terminy sporządzenia dokumentacji podatkowych

13.30 – 14.30 Pytania i rozmowy

PROWADZĄCY:

Aleksandra Galczak, doradca podatkowy, Senior Associate
ZGŁOSZENIA
›››

 
19.11.2019 | Gliwice

Compliance jako instrument zarządzania ryzykiem

9.45-10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.00 -10.45 Część 1 Ogólna.

Compliance jako instrument zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem spółek zależnych

> Definicja i znaczenie
> Typowe obszary ryzyka
> Obowiązek ochrony sygnalistów

Polityka compliance – typowe procedury

> Co każdy powinien mieć
> Podstawowe wymagania dot. tworzenia procedur
> Mechanizmy kontroli

10.45-11.00 Przerwa kawowa.

11.00- 12.45 Część 2 Zagadnienia szczegółowe.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla wszystkich spółek

12.45-13.15 Przerwa kawowa.

13.15-14.30 Część 2 Zagadnienia szczegółowe ciąg dalszy

PROWADZĄCY

Grzegorz Gęborek, radca prawny, Senior Associate,

Jarosław Hein, adwokat, Associate Partner,

Maciej Wilczkiewicz, doradca podatkowy, Senior Associate
›››

Październik 2019

25.10.2019 | Gliwice

Pracownicze plany kapitałowe - najważniejsze informacje

DATA I MIEJSCE

25 października 2019 r., w godzinach 9:45-13:15
AGENDA:

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

co to są pracownicze plany kapitałowe (PPK)
co zrobić, aby wdrożyć PPK
jak wybrać podmiot obsługujący PPK
jakie są prawa i obowiązki pracodawcy
jakie są prawa i obowiązki pracownika
obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
podstawowe zasady naliczania składek PPK

Dalsze szczegóły zostaną ujawnione wkrótce.
PROWADZĄCY

Ewa Mróz, specjalista ds. kadr i płac

Michał Majnusz, radca prawny ›››

 
18.10.2019 | Wrocław

Compliance: wymagane procedury prawno-podatkowe

> 9.45-10.00 Rejestracja i powitalna kawa

> 10.00 -11.30 Część 1.

Compliance jako instrument zarządzania ryzykiem
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek dla wszystkich spółek
Procedury prawno-podatkowe – aspekty praktyczne
Prawo korporacyjne
Prawo kontraktowe
Procedura AML

> 11.30-11.45 Przerwa kawowa.

> 11.45- 13.15 Część 2.

Prawo pracy:
polityka antymobbingowa
polityka antydyskryminacyjna
RODO i cyberbezpieczeństwo w spółkach
Raportowanie MDR, procedura należytej staranności przy poborze podatku u źródła i transakcjach krajowych w podatku VAT

> 13.15-13.30 Przerwa kawowa.

> 13.30-14.30 Case study i konsultacje indywidualne.

Prowadzący:

Barbara Kaczała, radca prawny

Anna Piskor, doradca podatkowy

Tomasz Pleśniak, radca prawny ›››

 
10.10.2019 | Kraków

Procedury compliance i schematy MDR

9:30-9:45 rejestracja uczestników i powitalna kawa

9:45-10:30 Compliance ­– definicja i znaczenie, typowe obszary ryzyk, skutki naruszeń, compliance w prawie HR

10:30-11:15 Schematy podatkowe MDR

11:15-11:30 przerwa

11:30-12:00 Compliance w kontekście funkcji sygnalisty w przedsiębiorstwie

12:00-12:30 Kalkulacja cen transferowych a odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe

12:30-13:00 Instytucja beneficjenta rzeczywistego – aspekty praktyczne

13:00-13:30 Konieczność monitorowania sytuacji finansowej pod kątem zagrożenia niewypłacalnością

PROWADZĄCY:

Klaudia Kamińska-Kiempa – LL.M. (Heidelberg), radca prawny, członek zespołu ds. compliance Rödl & Partner

Łukasz Szczygieł – doradca podatkowy, Senior Associate, członek zespołu ds. compliance Rödl & Partner ›››

Wrzesień 2019

11.09.2019 | Gdańsk

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019 r.

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy

Planowane zmiany w prawie pracy
Zakaz pracy w niedzielę i święta
Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy

10:30 - 11:30 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Pracownicze Plany Kapitałowe

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący:

Michał Prokop, adwokat, Manager ›››

 
10.09.2019 | Warszawa

Compliance - instrument zarządzania ryzykiem

9:30-9:45 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

9:45-10:30 Compliance - definicja i znaczenie, typowe obszary ryzyk, skutki naruszeń

10:30-11:15 Podstawowe informacje o raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

11:15-11:30 Przerwa

11:30-12:00 Jak skutecznie wdrożyć system dla sygnalistów z uwzględnieniem obecnych i przyszłych wymogów prawa

12:00-13:00 Procedury compliance, case study

Prowadzący:

Łukasz Napiórkowski – starszy prawnik
Marcin Muchowski – starszy konsultant podatkowy, doradca podatkowy
Rafał Hryniewicz – certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny oraz wykładowca z zakresu bezpieczeństwa biznesu. ›››

Czerwiec 2019

27.06.2019 | Poznań

Compliance - instrument zarządzania ryzykiem

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:15 Compliance - definicja i znaczenie, typowe obszary ryzyk, skutki naruszeń

11:15 - 11:45 Przerwa

11:45 - 13:15 Procedury Compliance, case study

13:15 - 14:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący:

Joanna Jurasz – radca prawny, Associate Partner
Wojciech Paryś – radca prawny ›››

 
25.06.2019 | Kraków

Compliance - instrument zarządzania ryzykiem

9:30-9:45 rejestracja uczestników i kawa powitalna

9:45-10:30 Compliance - definicja i znaczenie, typowe obszary ryzyk, skutki naruszeń,

10:30-11:15 Podstawowe informacje o raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

11:15-11:30 przerwa

11:45-13:15 Procedury compliance, case study

Prowadzący:

Klaudia Kamińska-Kiempa – LL.M. (Heidelberg), radca prawny
Łukasz Szczygieł – doradca podatkowy, Senior Associate ›››

 
14.06.2019 | Wrocław

MDR – szczegółowe omówienie przepisów i podsumowanie dotychczasowych doświadczeń

09:45-10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00-11:00 Informacje podstawowe o MDR – część I

11:00-12:00 Informacje podstawowe o MDR – część II

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:15 Obszary ryzyka i dobre praktyki w zakresie MDR

13:15-13:45 Pytania i odpowiedzi

Prowadzący:

Dominika Tyczka, doradca podatkowy, Associate Partner
Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy, Senior Associate
›››

Maj 2019

09.05.2019 | Warszawa

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku – doświadczenia z pierwszych miesięcy

09:00 – 09:30 Rejestracja, powitalna kawa

09:30 – 10:45 Zmiany w CIT – (cz. I) doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania nowych przepisów

- zmiany rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi
- zmiana zasad poboru podatku u źródła
- zmiana uregulowań w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych
- obniżenie stawki CIT
- możliwość jednorazowego odliczania strat

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Zmiany w CIT (cz. II) oraz VAT - doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania nowych przepisów

- zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych
- inne istotne zmiany w CIT (np. sprzedaż wierzytelności, exit tax)
- nowe definicje w vat - opodatkowanie bonów towarowych
- kasy rejestrujące on-line

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący:

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy
Justyna Pomorska-Porębska, doradca podatkowy
Marcin Jeliński, doradca podatkowy
›››

Kwiecień 2019

11.04.2019 | Wrocław

Ceny transferowe – szczegółowe omówienie zmian w przepisach

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:45 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych – część 1
zmiany przepisów ogólnych
nowe progi dokumentacyjne i zwolnienia z obowiązku dokumentowania
obowiązki dokumentacyjne (Local File, Master File, Analiza porównawcza)
uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych (safe harbours)
obowiązki sprawozdawcze (deklaracje TP-R, CBC-P)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych – część 2

korekty cen transferowych
zmiany uprawnień organów podatkowych
porównanie nowych i dotychczasowych regulacji prawnych, przepisy przejściowe
aktualne wyroki i interpretacje podatkowe
odpowiedzialność osobista zarządów za naruszenie przepisów dotyczących cen transferowych

13:30 – 14:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Daria Walkowiak, adwokat ›››

 
09.04.2019 | Gdańsk

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019 r.

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia oraz minimalne wynagrodzenie
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący:

Katarzyna Małaniuk, radca prawny, Senior Associate, Manager

Anna Seide-Gabrych ›››

Marzec 2019

20.03.2019 | Wrocław

Surowsze sankcje i nowe obowiązki dla spółek – ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

09:45 Rejestracja i powitalna kawa.

10:00 – 11:00 Jak zmieni się odpowiedzialność spółek – nowe zasady postępowania i struktura karania podmiotów zbiorowych.

11:00 – 11:15 Przerwa.

11:15 – 12:30 Wdrożenie efektywnej procedury compliance – jak przygotować się na zmiany.

12:30 – 13:00 Pytania i networking.

Prowadzący:

Barbara Kaczała, radca prawny ›››

 
12.03.2019 | Gdańsk

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku


09:00 – 09:15 Rejestracja, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Zmiany w CIT, PIT (cz. I)

- zmiany rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi
- nowa ulga podatkowa dla działalności B+R innovation box
- nowy podatek od niezrealizowanych zysków exit tax
- zmiana zasad poboru podatku u źródła
- opodatkowanie kryptowalut – nowe zasady
- zmiana uregulowań w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:00 Zmiany w CIT, PIT (cz. II) oraz VAT

- obniżenie stawki CIT
- zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych
- możliwość jednorazowego odliczania strat
- nowe rozwiązania w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków
- zmiany w zakresie sprzedaży nieruchomości przez spadkobierców i wydłużenia
- okresu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej
- nowe definicje - opodatkowanie bonów towarowych vat

12:00 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Bartłomiej Wasiak, doradca podatkowy ›››

 
05.03.2019 | Warszawa

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy

- Planowane zmiany w prawie pracy

- Zakaz pracy w niedzielę i święta

- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie

- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy

10:30 - 11:30 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Pracownicze Plany Kapitałowe

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Michał Prokop, adwokat, Manager
›››

Luty 2019

28.02.2019 | Wrocław

Najważniejsze zmiany w CIT w 2019 roku


09:45 Rejestracja i powitalna kawa.

10:00 – 11:00 Podatek u źródła i zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe.

11:00 – 11:15 Przerwa.

11:15 – 12:30 Zmiany sposobu rozliczania straty, mały podatnik, koszty finansowania dłużnego, innovation box, exit tax, podatek od nieruchomości komercyjnych, zmiany w rozliczaniu spółek kapitałowych, kryptowaluty.

12:30 – 12:45 Przerwa.

12:45 – 13:30 Problematyka cen transferowych oraz zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej – najważniejsze aspekty.

13:30 – 14:00 Pytania i networking.

Prowadzący:

Adrian Maczura doradca podatkowy, Manager

Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy, Senior Associate

Daria Walkowiak, adwokat ›››

 
28.02.2019 | Gliwice

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:30 – 09:45 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:45 – 11:15 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy (cd.)
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy.

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Grzegorz Gęborek, radca prawny, Senior Associate

Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg), radca prawny ›››

 
14.02.2019 | Wrocław

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019r.


09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Tomasz Pleśniak, radca prawny, Senior Associate

ZGŁOSZENIA

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim w dniu 14.02.2019 w godzinach 09:00-13:00 w biurze Rödl & Partner we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 19. ›››

 
12.02.2019 | Poznań

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019r.


09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Katarzyna Małaniuk, radca prawny, Manager
›››

 
05.02.2019 | Kraków

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy (cd)
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy.

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg), radca prawny ›››

Styczeń 2019

15.01.2019 | Warszawa

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019

Agenda:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:15 – 11:45 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych
˗ zmiany przepisów ogólnych
˗ nowe progi dokumentacyjne i zwolnienia z obowiązku dokumentowania
˗ obowiązki dokumentacyjne (Local File, Master File, Analiza porównawcza)
˗ obowiązki sprawozdawcze (deklaracje TP-R, CBC-P)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych (cd)
˗ zmiany uprawnień organów podatkowych
˗ uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych (safe harbours)
˗ porównanie nowych i dotychczasowych regulacji prawnych, przepisy przejściowe
Aktualne wyroki i interpretacje podatkowe w zakresie cen transferowych

13:30 – 14:00 Pytania i rozmowy

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019 ›››