Kontakt
Dominika Tyczka

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Kontakt
Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 71 606 04 04
E-Mail

MDR

Raportowanie schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR) to wprowadzony w ordynacji podatkowej obowiązek, którym objęci zostali podatnicy i ich doradcy (na podstawie postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE).

Nowe regulacje mają przyczynić się do przekazywania organom administracji skarbowej informacji potencjalnie związanych z agresywną optymalizacją podatkową lub nadużyciami w planowaniu podatkowym. Raportowanie MDR ma jednak znacznie szerszy zakres, obejmując również obowiązki o charakterze sprawozdawczym np. dostarczanie cennych informacji do analizy określonych ulg lub preferencji podatkowych. Jako główny cel regulacji MDR można wskazać raportowanie czynności dokonywanych przez podatników, które wiążą się z osiągnięciem korzyści podatkowej. Raportowanie może dotyczyć także zgodnych z prawem uzgodnień dokonanych z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Podatnicy mogą mieć również obowiązek zgłaszania uzgodnień bez względu na to czy korzyść podatkowa wystąpiła, czy nie, a niektórzy z nich muszą liczyć się także z koniecznością wprowadzenia w spółkach wewnętrznej procedury MDR.

Raportowanie MDR to skomplikowana materia, która ze względu na brak utrwalonej praktyki może przysparzać sporych trudności. Dodatkowo należy mieć na uwadze krótkie terminy na raportowanie zidentyfikowanego schematu podatkowego i kary, które wiążą się z niewypełnieniem obowiązku.

W celu przybliżenia Państwu tematyki raportowania schematów podatkowych, poniżej prezentujemy listę zagadnień, które omówili eksperci Rödl & Partner. Będziemy na bieżąco informować, jak właściwie rozumieć i stosować przepisy dotyczące MDR.