Odborníci v oblasti priamych zahraničných investícií

Rödl & Partner sa špecializuje na poradenstvo pre zahraničných investorov. Zahraničným ale aj tuzemským spoločnostiam poskytujeme služby v oblasti auditu, daní, práva a podnikového poradenstva. 

Naši odborníci z rôznych odborov pritom často úzko spolupracujú v medzinárodných tímoch. Našou silnou stránkou je celosvetové zastúpenie prostredníctvom vlastných pobočiek, a nie prostredníctvom neprehľadnej siete samostatných spoločností alebo franchisingových podnikov.

 

Aktuality

Mandantenbrief/Mandantný list 6/2019

 ›››

Mandantenbrief/Mandantný list 3/2019

 ›››

Právnická firma roka 2016 na Slovensku

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o. získala ďalšie ocenenia v súťaži „Právnická firma roka“»

Právnická firma roka 2015 na Slovensku

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o. opäť víťazom kategórie "Daňové právo" »

Právnická firma roka 2014 na Slovensku

Spoločnosť Rödl & Partner Advokáti, s.r.o. zvíťazila v kategórii „Daňové právo“. »

Aktuálne témy

Rödl & Partner ponúka medzinárodne pôsobiacim spoločnostiam interdisciplinárne služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, právneho poradenstva, Business Process Outsourcing a podnikového poradenstva ...

Prostredníctvom mandantného listu prinášame našim klientom informácie o dôležitých zákonoch, novelách a predpisoch v oblasti práva, daní a hospodárstva ...

Pobočky