Rödl & Partner je spoločnosť pôsobiaca na celom svete so sieťou vlastných pobočiek a dcérskych spoločností v Európe, Amerike, Ázii i Afrike. Náš rast nie je výsledkom zlúčení a akvizícií, ale dôsledkom toho, že sme vždy nasledovali našich mandantov tam, kde sme boli potrební. Po celom svete sa k nám pridávajú talentovaní kolegovia, ktorí zdieľajú našu firemnú filozofiu.

Naša spoločnosť - to nie sú len voľne pospájané miestne spoločnosti, ale jedna veľká integrovaná organizácia s celosvetovou pôsobnosťou. Preto každoročne vynakladáme značné prostriedky na to, aby naši zamestnanci osobne poznali čo najviac kolegov z celého sveta a vedeli vzájomne profitovať zo svojich odborných znalostí. Vážime si ľudí, ktorí s nami pracujú, a pomáhame rozvíjať ich individuálne schopnosti a danosti. Zároveň im poskytujeme dostatok voľnosti a slobody na dosiahnutie ich osobných a profesných cieľov v Rödl & Partner.

Pre našich služobne mladších kolegov máme pripravené komplexné vzdelávacie programy v našom vlastnom vzdelávacom stredisku v sídle materskej spoločnosti.

Študenti, absolventi, odborníci

Naše pracovné ponuky sú určené pre

  • študentov bakalárskeho alebo magisterského štúdia na pozície asistentov na právne, daňové a audítorské oddelenie za účelom prípravy podkladov a komunikácie s úradmi
  • absolventov, ktorí práve ukončili štúdium ekonómie alebo práva. V Rödl & Partner môžete nájsť uplatnenie ako asistenti audítorov, daňových poradcov alebo advokátski koncipienti
  • kvalifikovaných špecialistov. Vďaka práci v Rödl & Partner budete mať možnosť využiť know-how medzinárodnej firmy, získať prístup ku globálnym vedeckým zdrojom ako aj pracovať v skúsenom tíme advokátov, audítorov, daňových poradcov a účtovníkov.

Od všetkých kandidátov očakávame výbornú znalosť nemeckého jazyka, znalosť anglického jazyka je výhodou. Okrem toho sú pre nás dôležité nasledujúce schopnosti: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť analýzy a syntézy informácií, ochotu vzdelávať sa a angažovanosť.