Kontakt
JUDr. Maroš Tóth

Phone: +421 (2) 57 2004-44
Fax: +421 (2) 52 7336-43
E-Mail

Rödl & Partner Vám ponúka profesionálne audítorské, daňové, právne a podnikové poradenstvo s prvoradým cieľom podporiť rozvoj a rozširovanie Vašich podnikateľských aktivít v medzinárodnom meradle a zvýšiť tým celkovú hodnotu Vašej spoločnosti. 

Poradenstvo poskytované našou spoločnosťou sa vyznačuje komplexnosťou, pričom sa súčasne veľký dôraz kladie na individuálny prístup k potrebám jednotlivých klientov. 

Úzka spolupráca našich právnikov, audítorov, daňových poradcov a účtovníkov na národnej i medzinárodnej úrovni nám dáva možnosť poskytnúť našim klientom komplexné a kvalitné poradenstvo. Interdisciplinárny prístup sa v praxi osvedčil ako najlepšia metóda rýchleho a efektívneho riešenia problémov spojených s podnikateľskou praxou našich mandantov. 

Individuálne poradenstvo v správny čas 

Spoločnosť Rödl & Partner od svojho založenia v roku 1977 v južnom Nemecku vybudovala sieť 107 pobočiek v 50 krajinách. Náš rast sa pritom riadil podľa dopytu mandantov, preto sme otvorili kancelárie všade tam, kde si to vyžadovali ich podnikateľské zámery.

Vedome sme zamietli formu vybudovania neprehľadnej spleti franchisingových podnikov alebo partnerov. Namiesto toho sme založili medzinárodné dcérske spoločnosti, ktoré sú v našom 100% vlastníctve, aby sme pri realizácii komplexných projektov mohli aj za hranicami poskytovať rovnakú kvalitu našich poradenských služieb. 

Filozofiou spoločnosti Rödl & Partner je pristupovať ku každému mandantovi individuálne. Naša ponuka služieb je založená na účelových a interdisciplinárnych odborných znalostiach v rozhodujúcich ťažiskových oblastiach. 

V spoločnosti Rödl & Partner má každý mandant svojho osobného projektového manažéra. 

Ako jedna z mála skutočne globálne pôsobiacich poradenských a audítorských spoločností neustále rozširujeme sieť pobočiek na všetkých miestach, ktoré sú dôležité pre zahraničné investície.