Rödl & Partner ponúka interdisciplinárne služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, právneho poradenstva, podnikového poradenstva a Business Process Outsourcing. 

Na celom svete podporujeme firmy pri cezhraničných priamych investíciách a projektoch. Našimi klientmi sú predovšetkým stredne veľké, rodinné podniky so zahraničnými dcérskymi spoločnosťami a medzinárodnými projektmi. 

Rödl & Partner je ako integrovaná poradenská a audítorská spoločnosť zastúpená prostredníctvom 107 vlastných pobočiek v 50 krajinách. Naši klienti dôverujú 5260 kolegyniam a kolegom v obchodných oblastiach právneho poradenstva, daňového poradenstva, daňových priznaní a outsourcingu obchodných operácií, podnikateľského poradenstva a poradenstva v oblasti IT, ako aj auditu.

Objem honorárov spoločnosti Rödl & Partner je možné takmer rovnomerne rozdeliť do týchto troch kľúčových oblastí: 34 % služby z oblasti auditu, 33 % právne služby a 27 % služby daňového poradenstva. Zvyšok pripadá na poradenské služby v súvislosti s účtovníctvom. 

V Nemecku je spoločnosť Rödl & Partner šiestou najväčšou účtovníckou firmou a šestnástou najväčšou právnickou firmou. Organizácie poskytujúce právne služby v celom svete tvoria samostatné združenia advokátov/právnikov na základe nemeckého práva.

Dôležitá poznámka: spoločnosť tvorí integrované spoločenstvo – nie sieť agentov a franšíz.

  Celosvetovo
Pobočky 107
Zamestnanci 5260
Advokáti 514
Audítori 485
Daňoví poradcovia 499
Podnikoví poradcovia a konzultanti v oblasti IT 366