JUDr. Maroš Tóth, MBA

Vedúci pobočky Rödl & Partner Slovensko
Spoločník poverený obchodným vedením Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.

Tel.:  +421 2 57 200 400
E-mail

Ing. Peter Alföldi

Spoločník poverený obchodným vedením Rödl & Partner Tax, k.s.

Tel.:  +421 2 57 200 400
E-mail

RSDr. Ján Beleš

Konateľ spoločnosti Rödl & Partner Outsourcing s.r.o.

Tel.:  +421 2 57 200 400
E-mail

Ing. Igor Palkovič

Konateľ spoločnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Tel.: +421 2 57 200 400

E-mail