Spoločnosť Rödl & Partner patrí k významným medzinárodným poradenským spoločnostiam v Slovenskej republike. Naše prednosti spočívajú v prepojení audítorského, daňového, právneho a podnikového poradenstva, ktoré prostredníctvom pobočky v Bratislave poskytuje viac než 60 odborníkov.

Vďaka našej dlhoročnej poradenskej činnosti poznáme požiadavky a možnosti slovenského trhu. Naša schopnosť rešpektovať globálne záujmy klienta, znalosť miestnych požiadaviek 
a súčasne vysoký a jednotný štandard poskytovaných služieb prináša našim mandantom na Slovensku výnimočný prospech.

Úzka spolupráca poradcov v tímoch na národnej i medzinárodnej úrovni nám dáva možnosť poskytnúť našim mandantom komplexné poradenstvo v širokom spektre odborných disciplín.

 

Rödl & Partner
Bratislava

Lazaretská 8
81108 Bratislava

Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 35
E-Mail: bratislava‎@‎roedl.sk
Webstránka: www.roedl.net/sk