Prostredníctvom Newslettra prinášame našim klientom informácie o dôležitých zákonoch, novelách a predpisoch v oblasti práva, daní a hospodárstva v Slovenskej republike.

Ak máte záujem o zaslanie Newslettra v PDF formáte na Váš e-mail, prosím zaregistrujte sa tu.

 

Aktuálne vydanie:

Newsletter - Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Newsletter_SK_16032021

 

Predchádzajúce vydanie:

Predchádzajúce vydania nájdete tu: