Prostredníctvom Newslettra prinášame našim klientom informácie o dôležitých zákonoch, novelách a predpisoch v oblasti práva, daní a hospodárstva v Slovenskej republike.

Ak máte záujem o zaslanie Newslettra v PDF formáte na Váš e-mail, prosím zaregistrujte sa tu.

 

Aktuálne vydanie:

Newsletter Jún 2022

PRÁVO

- Zavedenie elektronického oznamovania pracovnej neschopnosti

- Centrálny register účtov

DANE

- Daňová uznateľnosť z úrokov z úverov (pravidlá nízkej kapitalizácia) - pripravovaná novela

EKONOMIKA

- Zmena výšky stravného od 1. mája 2022

Čítať vo formáte PDF

 

Predchádzajúce vydanie:

Predchádzajúce vydania nájdete tu: