Kontakt
JUDr. Maroš Tóth

Phone: +421 (2) 57 2004-44
Fax: +421 (2) 52 7336-43
E-Mail

Rödl & Partner ponúka medzinárodne pôsobiacim spoločnostiam interdisciplinárne služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, právneho poradenstva, Business Process Outsourcing a podnikového poradenstva. Mnohí naši mandanti sú stredne veľké podniky vedené ich vlastníkmi s hlavným sídlom v nemeckej jazykovej oblasti, ktorí sú v značnej miere angažovaní v zahraničí. Tieto podniky sa pre svoje dcérske spoločnosti a projekty na celom svete pravidelne zaujímajú o integrované a efektívne riešenia s cieľom pokryť všetky právne, daňové a administratívne aspekty ich medzinárodných investícií. Ako špecialisti na starostlivosť o zahraničné priame investície považujeme za našu úlohu poskytovať našim mandantom presne tieto komplexné služby – v ich jazyku a spod jednej strechy.

Medzi naše služby patria predovšetkým

Audit

 • audit/previerka individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
 • poradenstvo pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS a nemeckých predpisov
 • poradenstvo pri zostavovaní konsolidovaných účtovných závierok
 • audit interného kontrolného systému
 • poradenstvo pri vybudovaní interného auditu
 • poradenstvo pri účtovaní a vykazovaní špecifických transakcii
 • due diligence
 • forézny audit
  ...viac

Daňové poradenstvo

 • poradenstvo v oblasti všetkých druhov daní v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou, zastupovanie v daňovom konaní, návrh optimálnej daňovej štruktúry
 • poradenstvo v oblasti transakčných daní a EU-DPH
 • asistencia pri príprave daňových priznaní a hlásení
 • poradenstvo pri medzinárodnom vysielaní zamestnancov
 • Mergers & Acquisitions
 • daňová Due Diligence
 • transferové oceňovanie
  ...viac

Právne poradenstvo

 • právo obchodných spoločností
 • Mergers & Acquisitions
 • právna Due Diligence
 • pracovné právo
 • právo odbytu, obchodné právo
 • právna ochrana podnikania
 • obnoviteľné energie
 • daňové právo
 • medzinárodné hospodárske právo
  ...viac

Business Process Outsourcing

 • optimalizácia procesov v oblasti financií a účtovníctva
 • finančné účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • personalistika
 • výkazníctvo
 • manažérske informačné systémy
 • Cash Management
 • poradenstvo v oblasti daňových priznaní a hlásení
  ...viac