Kontakt
Ing. Igor Palkovič

Konateľ spoločnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Phone: +421 2 5720 0411
E-Mail

V posledných rokoch sa do popredia dostala potreba nezávislých a spoľahlivých audítorských služieb pre medzinárodne pôsobiace spoločnosti.  Rödl & Partner ako globálna spoločnosť je schopná so svojimi vysoko kvalifikovanými, nezávislými audítorskými službami stáť po boku klientov aj pri špecifických hospodárskych podmienkach súčasnej doby po celom svete.

Rödl & Partner sa vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí riadi prísnymi požiadavkami platných, medzinárodne uznávaných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Za prioritu si pritom kladieme zabezpečenie racionálneho a efektívneho priebehu auditu vo Vašej spoločnosti. Náš audit kladie dôraz najmä na dôkladné pochopenie interných kontrolných systémov spoločnosti za účelom optimálneho naplánovania časového harmonogramu a rozsahu ďalšieho postupu auditu.

Náš koncept sa nespolieha na automatizovaný softvér, ale stavia na kvalifikovaných a skúsených ľuďoch.

Ponúkame Vám nasledovné služby:

  • audit/previerku individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
  • poradenstvo pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS a nemeckých predpisov
  • poradenstvo pri zostavovaní konsolidovaných účtovných závierok
  • audit interného kontrolného systému
  • poradenstvo pri vybudovaní interného auditu
  • poradenstvo pri účtovaní a vykazovaní špecifických transakcii
  • due diligence
  • forézny audit