Kontakt
Ján Beleš

Phone: +421 (2) 57 200 411
Fax: +421 (2) 52 733 635
E-Mail

Outsourcing nekľúčových obchodných procesov predstavuje pre regionálne ako aj pre globálne pôsobiace spoločnosti centrálne opatrenie na zvýšenie efektivity podnikových procesov. Mnoho spoločností využíva globálnych špecialistov v oblasti výroby a logistiky. Spoločnosti sa učia sústrediť na svoje kľúčové aktivity: zákazníkov, výrobky a distribúciu, pričom ostatné záujmy podnikových procesov sa prenesú na externých špecialistov.

V procese internacionalizácie spoločností hrá toto rozhodujúcu úlohu aj pre administratívne obchodné procesy. Každá spoločnosť kladie pri zakladaní dcérskych spoločností v zahraničí ťažisko na marketing a distribúciu svojich výrobkov. Z tohto vyplývajú aj určité náklady pri správe.

Často je potrebné dodržiavať predpisy, s ktorými nie je materská spoločnosť oboznámená. V niektorých častiach latinskej Ameriky alebo východnej Európy môžu právne a formálne náležitosti, administratívne predpisy a daňové zákony pre nezainteresovaných pôsobiť demotivujúco.

Rödl & Partner odstraňuje tieto prekážky pre medzinárodné spoločnosti s cieľom zabezpečiť všetky funkcie v sídle spoločnosti.

K poskytovaným službám patria:

  • optimalizácia procesov v oblasti financií a účtovníctva
  • finančné účtovníctvo
  • mzdové účtovníctvo
  • personálna správa
  • výkazníctvo
  • manažérske informačné systémy
  • Cash Management
  • poradenstvo v oblasti daňových priznaní a hlásení

Náš spôsob práce...