Kontakt
Ján Beleš

Phone: +421 (2) 57 200 411
Fax: +421 (2) 52 733 635
E-Mail

Finančné účtovníctvo je dôležitou podmienkou pochopenia aktuálnej situácie Vašich dcérskych spoločností a pobočiek po celom svete. Všetky procesy musia okrem miestnych požiadaviek spĺňať aj Vaše očakávania ako medzinárodnej spoločnosti. 

Prehľad našich služieb vo finančnom účtovníctve:

  • hlavná kniha
  • vedenie účtovníctva o dlhodobom majetku
  • vedenie účtovníctva o dodávateľoch a odberateľoch
  • zavedenie rámcovej účtovnej osnovy, priraďovanie
  • prepojenie s fakturovaním a správou finančných prostriedkov resp. riadenie likvidity