Kontakt
Ing. Peter Alföldi

Phone: +421 (2) 57 200 411
Fax: +421 (2) 52 733 635
E-Mail

Zdaňovanie medzinárodnych spoločností podlieha permanentným zmenám. Štáty po celom svete si neustále konkurujú v snahe prilákať nové investície. Klesajúce nominálne daňové sadzby a poklesy ekonomiky stále viac nútia medzinárodne pôsobiace spoločnosti celosvetovo obstáť pri daňových kontrolách a optimalizovať svoje daňové plánovanie. Zmeny však súčasne prinášajú aj nové príležitosti. V oboch prípadoch sa tak nevyhnutným partnerom podnikov stávajú medzinárodní špecialisti na daňové plánovanie.

Ako sa vyhnúť daňovým úskaliam pri medzinárodnom podnikaní

Obchodná činnosť v každej krajine je ovplyvňovaná komplikovanými daňovými predpismi. Medzinárodne pôsobiace spoločnosti sa však navyše musia vyrovnať so skutočnosťou, že skoro každá zmena predpisov alebo podnikových procesov v jednej krajine bezprostredne ovplyvňuje zdaňovanie spoločnosti v inej krajine.

V súčasnosti sa pritom jasne prejavujú dva globálne trendy. Obchodné aktivity naberajú stále medzinárodnejšie rozmery, národné ohraničenie sa pomaly zmazáva. Zároveň vlády znižujú svoje daňové sadzby, aby mohli medzi sebou konkurovať o investorov. V súčasnosti sa až do 60% objemu medzinárodného obchodu realizuje v rámci medzinárodných spoločností. To vedie k veľkej motivácii podnikov tvoriť zisky radšej v krajine, kde sa zdaňujú daňou vo výške 20 %, ako v susednej krajine, kde táto daň predstavuje 40 %.

Novelizácie daňových predpisov vo viacerých krajinách presúvajú dôkazné bremeno dodržania všetkých daňových povinností v čoraz väčšej miere na spoločnosti. Pri transferovom oceňovaní vnútrokoncernových dodávok a výkonov pritom predpisy jednotlivých krajín čoraz častejšie podrobne určujú, ktoré metódy tvorby cien je možné použiť. Stanovovanie transferových cien, ktoré by zodpovedali princípu nezávislého vzťahu, však nie je jednoduchou záležitosťou, a to najmä pokiaľ pre určitý tovar či službu neexistuje nezávislý verejný trh. Spoločnosti, ktoré sa čoraz viac orientujú na služby a pridanú hodnotu vytvárajú prostredníctvom svojich značiek a iného nehmotného majetku, tak stoja zoči-voči novým výzvam.

Aby sme Vás ochránili pred nástrahami medzinárodného zdaňovania, zostavuje  Rödl & Partner pri významných cezhraničných investíciách v prípade potreby pre každého mandanta medzinárodný tím špecialistov vedený projektovým manažérom. Tím pozostáva z odborníkov na všetky dotknuté právne systémy a oblasti zdaňovania, ktoré sú pre daný podnik významné. Okrem daňovej optimalizácie, návrhu vhodnej daňovej štruktúry, daňového poradenstva v oblasti všetkých druhov daní v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou sa zaoberáme aj poradenstvom v oblasti transferového oceňovania.

Popri zastupovaní našich klientov v daňovom konaní na národnej úrovni stále častejšie zastupujeme ich záujmy aj pri daňových kontrolách súvisiacich s medzinárodnými záležitosťami a pri súdnych sporoch.