Kontakt
JUDr. Maroš Tóth

Phone: +421 (2) 57 2004-44
Fax: +421 (2) 52 7336-43
E-Mail

Medzinárodné investície a transakcie sa v dobe neustále sa zväčšujúceho konkurenčného prostredia stávajú stále komplexnejším procesom. Pri poskytovaní našich služieb sme si tejto skutočnosti vedomí, vďaka čomu sa nám podarilo úspešne etablovať na poli medzinárodného a tuzemského právneho poradenstva.

Prehľad našich kľúčových služieb:

  • cezhraničné priame investície a M&A-transakcie, väčšinou pre spoločnosti, s akciami ktorých sa neobchoduje na burze a ich dcérske spoločnosti
  • medzinárodné právo obchodné, obchodno-právne dohody podľa zahraničného práva
  • globálna právna ochrana podnikania
  • pracovné právo pre spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou.

Každý právnik v Rödl & Partner – či už miestny alebo zahraničný – má osobné a silné spojenie s danou krajinou. Mnoho našich právnikov na celom svete absolvovalo časť svojho vzdelania alebo aspoň zahraničnú stáž v Nemecku alebo v inej krajine. Do ďalšieho vzdelávania našich právnikov investujeme veľa prostriedkov a energie. Snažíme sa, aby po boku našich mandantov stáli advokáti, ktorí sú nielen vynikajúcimi právnikmi, ale ktorí potrebným ekonomickým zmýšľaním dokážu sprevádzať a podporovať podnikateľské rozhodnutia našich mandantov.