Kontakt
JUDr. Maroš Tóth

Phone: +421 (2) 57 2004-44
Fax: +421 (2) 52 7336-43
E-Mail

Aj keď boom veľkých medzinárodných transakcií nateraz utíchol, využíva veľa malých a stredne veľkých medzinárodne pôsobiacich firiem súčasnú situáciu na posilnenie svojej pozície na trhu akvizíciou iných spoločností. Mnohí sa snažia získať prístup na nové trhy integráciou distribučných partnerov alebo lokálnych konkurentov.

V tejto situácii sa aj od poradcov vyžaduje rýchle a efektívne konanie. Na určenie najvhodnejšej štruktúry transakcie je potrebná dôsledná analýza rizík v súvislosti s akvizíciou.

Spoločnosti Rödl & Partner sa podarilo vybudovať si v súvislosti s medzinárodnými transakciami reputáciu ako advokátska kancelária so zreteľným európskym prístupom. Veľké množstvo malých a stredných podnikov, ktorým sme v posledných dekádach poskytovali poradenstvo pri kúpach podnikov a joint ventures, sa stali celosvetovo pôsobiacimi nadnárodnými spoločnosťami.

Pokiaľ išlo o včasnú identifikáciu finančných, ekonomických, právnych a daňových rizík transakcie, mohli sa naši mandanti na skúsenosti špecialistov Rödl & Partner spoľahnúť. Praktickým a ekonomickým prístupom, ktorý pomôže zredukovať riziká a zabezpečiť úspech transakcie, vytvárame a efektívne implementujeme nosnú štruktúru transakcie.

Prehľad našich služieb pri cezhraničných akvizíciách, predajoch podnikov, joint ventures a strategických partnerstvách:

  • poradenstvo pri M&A (kúpa a predaj)
  • oceňovanie podnikov
  • finančná, daňová a právna Due Diligence
  • Post-Merger integrácia
  • Private Equity
  • privatizačné poradenstvo
  • daňové oceňovanie