Ak nie je uvedené inak, všetky materiály zverejnené na týchto webových stránkach sú autorsky chráneným dielom spoločnosti Rödl & Partner Norimberg. Reprodukcia časti alebo celého obsahu týchto stránok je povolená len pre individuálne použitie; zakázané je tieto stránky kopírovať a zdieľať s tretími osobami. Povolenie na reprodukciu pre individuálne použitie nezahŕňa právo začleniť akýkoľvek materiál či obsah týchto stránok do iného diela alebo publikácie, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe.