Údaje zverejnené na webových stránkach majú informatívny charakter a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu situáciu, fyzickú či právnickú osobu. Nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. Bez príslušného odborného poradenstva a bez podrobného preskúmania konkrétnej situácie sa konanie na základe tu zverejnených informácií neodporúča. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ týchto stránok rozhodne uskutočniť na základe webových informácií, nepreberáme zodpovednosť.

Aj napriek tomu, že sa Vám na našich stránkach snažíme ponúkať aktuálne a presné informácie, nepreberáme zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť našej webovej prezentácie. Spoločnosť Rödl & Partner si vyhradzuje právo bez predchádza-júceho oznámenia meniť, upravovať, odstraňovať a aktualizovať všetky údaje na tejto webovej stránke.

Informácie zverejnené na týchto stránkach nie je možné považovať za záväznú ponuku našej kancelárie. Ak nie je výslovne uvedené inak, nie je prostredníctvom nášho webu možné zasielať alebo rušiť objednávky poradenskej činnosti.

Spoločnosť Rödl & Partner nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok tretích osôb, na ktoré náš web odkazuje. Za protiprávny, nesprávny alebo neúplný obsah webových stránok tretích strán ručia výhradne ich prevádzkovatelia.

Autorské práva k webovým stránkam vlastní spoločnosť Rödl & Partner, Norimberg. Všetky práva vyhradené. Sťahovanie obsahu webových stránok na trvalé dátové médiá a/alebo tlač týchto stránok a ich šírenie je obmedzené na sekcie, pri ktorých je to výslovne povolené. Akékoľvek iné použitie autorsky chránených materiálov vyžaduje písomný súhlas spoločnosti Rödl & Partner.

Existujúce alebo budúce právne vzťahy sa riadia nemeckým právom a spadajú pod jurisdikciu nemeckých súdov.