Zodpovednosť za redakčný obsah:

 

Prof. Dr. Christian Rödl
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg

 

Poskytovatelia služieb:

 

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.

Landererova 12

811 09  Bratislava

 

IČO: 36 855 707

DIČ: 2022506365

IČ DPH: SK2022506365

 

Konatelia:

JUDr. Maroš Tóth, MBA

Prof. Dr. Christian Rödl

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49794/B

 

Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Landererova 12

811 09  Bratislava

 

IČO: 35 711 817

DIČ: 2020265478

IČ DPH: SK2020265478

 

Konateľ:

Ing. Igor Palkovič

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14122/B

 

 

Rödl & Partner Outsourcing s.r.o.

Landererova 12

811 09  Bratislava

 

IČO: 31 346 707

DIČ: 2020301624

IČ DPH: SK2020301624

 

Konatelia:

Ing. Dajana Summerová

Prof. Dr. Christian Rödl

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4727/B

 

 

Rödl & Partner Tax, k.s.

Landererova 12

811 09  Bratislava

 

IČO: 35 746 068

DIČ: 2020271099

IČ DPH: SK2020271099

 

Komanditista:

Ing. Peter Alföldi

 

Komanditná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 398/B