Yazılarımız çalışanlarımızın kendi kanaatlerini içerdiğinden görüş yazısı niteliğinde değildir.

23.01.2020 / Ayça Çakır

Güncel Mevzuata Göre “Motorlu Kara Taşıtı” Yatırımlarının Yararlanabilecekleri Önemli Teşvik Unsurları

05.11.2019 / Erdem Şamlı-Özgür Öztürk

Elektronik Hizmet Sağlayıcıları için Özel KDV Mükellefiyeti

08.10.2019 / Gamze Çaylak

Kadın Çalışana Sağlanan Kreş Desteğinde Vergi - SGK Boyutu

Efsun Demir/18.04.2019

Umsatzsteuer - Besteuerung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen

Nil Yılmaz/21.03.2019

Döviz Cinsinden Düzenlenebilecek Sözleşmelere Getirilen Sınırlamalar

Türker Polat/28.02.2019

İmar Barışı Kapsamında Yapılacak Kayıt Bedeli Ödemelerinin Taşınmazın Maliyetine Eklenmesi

Ayça Çakır /29.01.2019

Komisyon Kararı Olmaksızın İmha İmkanı 

Kübra Zaralı - 05.06.2018

Sponsorluk Harcamalarının Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi

Fuat Cengiz / 22.11.2017

Alıcı Adına Gönderilen Mallarda Sevk İrsaliyesi ve Fatura

Dilek Ekin / 14.11.2017

Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu ve Müdürler Kurulunda Nisap ile Üstün Oy

Kerem Kelkitli / 26.10.2017

Devir Alınan Şirketlerdeki Geçmiş Yıllar Zararlarının İndirilmesi

Utku Atabey / 13.10.2017

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında İşyeri Kavramı

Manolya Borucu / 11.10.2017

Limited Şirkette Hisse Devri

Burak Işık / 20.09.2017

Finansal Kiralamanın Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Ayça Çakır / 11.09.2017

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5’lik Vergi İndirimi

Dilek Ekin /15.08.2017

Kişisel Verilerin Korunması

Kübra Zaralı / 13.03.2017

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatlerde Harcırah Uygulaması

Kübra Zaralı / 13.03.2017

Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Nakliyat Abonman Sözleşmesi ve Sigorta Poliçeleri

Kübra Zaralı / 02.03.2017

Kıdem Tazminat Karşılıkları, İptali ve Muhasebe Kayıtları

Hüseyin Durgut / 30.12.2016

Tax Free Uygulaması

Ayça Çakır / 16.11.2016

Royalty, Lisans Faturalarının Gümrük Mevzuatı ve Katma Değer Vergisi Uygulaması Bakımından Değerlendirilmesi

Ebru İlgar / 27.09.2016

Kasadan Yapılan Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Sınırı

Utku Atabey / 01.09.2016

Fiscal e-Applications in Turkey

Hüseyin Durgut / 13.07.2016

Hediye Çeklerin KDV ve Gider Uygulaması

Özge Çağlar Cebeci / 20.07.2016

Asgari Ücret Prim Desteği

Sevda Gözaydın Zenginer / 22.07.2016

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Uygulaması

Kübra Zaralı / 25.07.2016

İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti ve Maliyetine Giren Unsurlar

Özge Çağlar Cebeci / 28.07.2016

Avanslar Değerlemeli mi?… Değerlememeli mi?...

Sevda Gözaydın Zenginer / 29.07.2016

Özel Tüketim Vergisinde Mükellefiyet

Kerem Kelkitli / 18.07.2016

Yurt Dışından Alınan Hizmetlerde Mukimlik Belgesinin Önemi

Ayça Çakır / 21.06 2016

Teknik İflas Kavramı Ve Özkaynak Durumunun İyileştirilmesi İçin Alınabilecek Önlemler

Ebru Ilgar / 21.06.2016

Sat ve Geri Kirala (Sale & Leaseback) Leasing İşlemi ve Vergisel Avantajları

Utku Atabey / 13.06.2016

Tasfiye Halinde Şirketlerin Ticari Faaliyette Bulunması

Kerem Kelkitli / 13.06.2016

Dar Mükellef İlişkili Kurumlardan Kullanılan Kredilerin Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi

Mehmet Tarkan / 06.06.2016

Yabancı Para Cinsinden Fatura Düzenlenmesi ve Kur Farkı Hesaplaması

Taner Öztürk / 06.06.2016

Sahte Belge, Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları

Fuat Cengiz / 05.03.2016

İhracatta Götürü Gider Uygulaması

Şerif İnce / 29.02.2016

İşgücü Temini Hizmetinde KDV Tevkifatı

Kübra Zaralı / 29.02.2016

Çürümüş, Bozulmuş ve Son Kullanım Tarihi Geçmiş Olan Malların İmhasının Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi

Ayça Çakır / 30.01.2016

Kurum Kazancından İndirilmesi Mümkün Kılınan Bağışlar ve Belge Düzeni

Utku Atabey / 30.01.2015

Fatura Altı Iskontoların Kayıtlara Alınması

Gaye Akgüç / 16.01.2016

Anonim ve Limited Şirketlerin Okağan Genel Kurul Toplantıları

Hüseyin Durgut / 14.01.2016

Kasa Sayım Farkları Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi

Taner Öztürk / 15.01.2016

Vergi Usul Kanunu’na Göre Şüpheli Ticari Alacaklar

Mehmet Tarkan / 29.12.2015

Yurtdışı Mukiminden Alınan Belgenin Geçerliliği

Kerem Kelkitli / 29.12.2015

Promosyon Ürünlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

Metin Sağmanlı / 15.12.2015

Kurzfristige Erfolgsrechnung - Kostenträgerzeitrechnung

Özge Çağlar Cebeci / 14.12.2015

Sözleşmelerde Damga Vergisi

Korhan Dengiz / 30.11.2015

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Tebligat Uygulamalarına Kısa Bir Bakış

Fuat Cengiz / 01.12.2015

Sabit Kıymetlerde Amortisman Ayrılmaya Ne Zaman Başlanır?