Kontakt
Klaus Kessler

Адвокат
Партнер
Керівник філії
Phone: +49 89 928 780 702
E-Mail

Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

2. Трудові відносини

 1.  Військова агресія Російської Федерації проти України та введений військовий стан не впливають на статус працівників та їхні трудові права у відносинах із роботодавцем, що встановлені чинним законодавством.
 2. Українське законодавство не передбачає особливостей чи додаткових підстав звільнення працівників в воєнний період. Таким чином, під час військової агресії працівники можуть бути звільнені виключно на підставах, в порядку та з урахуванням обмежень, що передбачені трудовим законодавством для звичайних умов.
 3. Однією з легальних підстав для звільнення працівників з ініціативи роботодавця є скорочення чисельності або штату працівників. В цьому разі роботодавець зобов'язаний повідомити працівників про скорочення не пізніше ніж за два місяці та в цей же самий строк додатково повідомити відповідний центр зайнятості, якщо скорочення є масовим. Роботодавець повинен виплатити одноразову вихідну допомогу скороченим працівникам у розмірі не менше їхнього середнього місячного заробітку.
 4. Звільнення працівника, який став біженцем та виїхав за межі України з території воєнних дій, можливе (i) за ініціативою самого працівника на підставі його заяви або (ii) за угодою сторін, що може бути оформлена заявою працівника про звільнення за угодою сторін та задоволеною роботодавцем чи окремою письмовою угодою про припинення трудових відносин.
 5. Порядок та умови отримання статусу біженця і працевлаштування в іноземних державах регулюються локальним законодавством таких держав.
 6. За мобілізованими працівниками та працівниками, які приєдналися до складу добровольчих формувань територіальних громад (територіальної оборони), зберігаються місце роботи та середній заробіток.
 7. Введення воєнного стану не є підставою та не дає права роботодавцю призупиняти нарахування та виплату заробітної плати чи зменшувати розмір заробітної плати в односторонньому порядку. При цьому, якщо у зв'язку із воєнними діями бухгалтер чи інша відповідальна особа об'єктивно не має можливості (через відсутність електроенергії, доступу до мережі Internet, загрози життю та здоров'ю тощо) здійснювати нарахування та виплату заробітної плати в строки, передбачені законодавством, то відповідальність за несвоєчасне нарахування та виплату заробітної плати не повинна застосовуватися до роботодавця та особи, відповідальної за заробітну плату, з огляду на відсутність їхньої вини у такій затримці.
 8. У разі призупинення діяльності підприємства через воєнні дії можна оголосити простій на такому підприємстві. В цьому випадку оплати працівникам можуть бути зменшені до 2/3 їхньої тарифної ставки (окладу).
 9. У тих випадках, коли характер роботи дозволяє виконувати її дистанційно, то для працівників, які лишаються вдома чи переїхали в інший населений пункт або навіть іншу країну, можна запровадити дистанційну роботу. Відповідно до ч.1 ст. 602 КЗпП дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За загальним правилом, для виконання дистанційної роботи з працівником має бути укладений письмовий трудовий договір. Проте у випадках виникнення загрози збройної агресії дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) керівника роботодавця укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи.
 10. Якщо в результаті воєнних дій працівник взагалі не має можливості виконувати роботу ані на робочому місці, ані дистанційно, то, якщо дозволяють обставини, такому працівнику за його згодою може бути надана відпустка (оплачувана чи неоплачувана). Якщо ж отримати заяву від працівника про надання відпустки неможливо, то дні, протягом яких працівник не мав можливості виконувати свої робочі функції, можуть бути позначені в табелі обліку використання робочого часу кодом "І" (інші причини неявок) та не оплачуватимуться.
 11. У випадках, коли працівник не з'являється на робочому місці, і зв'язок з ним відсутній, не рекомендується звільняти такого працівника за прогул. Натомість доцільніше буде в табелі обліку використання робочого часу позначати робочий час, протягом якого працівник не виконував робочі функції, кодом "І" (інші причини неявок) або кодом "НЗ" (неявка з нез'ясованих причин). Після з'ясування причин відсутності працівника та встановлення, що такі причини були поважними, можна буде скоригувати табель обліку використання робочого часу.
 12. Кабінет Міністрів України Постановою №199 від 04.03.2022 р. запровадив програму виплати застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги в розмірі 6 500 гривень у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Зазначена допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам - підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

 • перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС;
 • подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;
 • не є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного страхування.

Наразі перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога, включає Волинську область, Донецьку область, Житомирську область, Запорізьку область, Київську область, м. Київ, Луганську область, Миколаївську область, Одеську область, Сумську область, Харківську область, Херсонську область та Чернігівську область.

Подати запит на отримання допомоги можуть застраховані особи через мобільний додаток Порталу Дія в розділі з послугую "є Підтримка".

Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua