Kontakt
Klaus Kessler

Адвокат
Партнер
Керівник філії
Phone: +49 89 928 780 702
E-Mail

Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

6. Військова агресія як форс-мажор

 1. Відповідно до ч.2 ст. 141 ЗУ "Про торгово-промислові палати в Україні" форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

  Із наведеного визначення слідує, що обставини будуть вважатися форс-мажорними, якщо одночасно відповідають наступним критеріям:

  1) є надзвичайними та невідворотними; та
  2) об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань.

  Ворожі атаки, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна в законі перераховані як можливі форс-мажорні обставини.

  Необхідно зауважити, що зазначені вище події хоча і є надзвичайними та невідворотними, проте якщо вони безпосередньо не впливають на можливість виконання обов'язків, або інакше кажучи, об'єктивно не перешкоджають виконанню обов'язків, не можуть вважатися форс-мажорними обставинами.

 2. Згідно з ч.1 ст. 141 ЗУ "Про торгово-промислові палати в Україні" торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини.

  Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) визнала військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб відповідно, до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", форс-мажорними обставинами.

  При цьому ТПП України спростила порядок засвідчення форс-мажорних обставин, розмістивши на своєму сайті загальний офіційний лист ТПП України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р. щодо засвідчення форс-мажорних обставин.

  Враховуючи, що умови багатьох договорів передбачають обов'язок повідомляти контрагентів про настання форс-мажорних обставин та надавати документальне підтвердження таких обставин, вказаний вище загальний офіційний лист ТПП України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р. може використовуватися наразі в якості відповідного документального підтвердження настання форс-мажорних обставин.
Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua