Kontakt
Klaus Kessler

Адвокат
Партнер
Керівник філії
Phone: +49 89 928 780 702
E-Mail

Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

Парламент України ратифікував Протокол, який змінює Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Швейцарією

18 вересня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал. Протокол передбачає внесення змін до Конвенції, які матимуть значний вплив на платників податків в обох країнах. Основні зміни наведені нижче.

 

  1. Конвенція була доповнена положеннями щодо перевірки основної мети (стаття 26а) відповідно до редакції статті 7 Багатосторонньої Конвенції ОЕСР про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.
  2. Стаття 7 Конвенції була доповнена новим пунктом, який забороняє договірній державі змінювати прибуток, який відноситься до постійного представництва, протягом п'яти років після закінчення податкового року, в якому прибуток мав бути віднесений до такого постійного представництва, крім випадків вчинення шахрайства або навмисного порушення зобов'язань.
  3. Розмір прямого володіння капіталу компанії, яка виплачує дивіденди, для цілей застосування зниженої 5% ставки податку на дивіденди був знижений з 20% до 10%.
  4. Ставка податку на дохід у вигляді процентів була знижена з 10% до 5%. Водночас, із статті 11 Конвенції були вилучені положення щодо звільнення від оподаткування процентів за позиками, що надаються банком або у зв'язку з продажем у кредит будь-якого обладнання або виробів.
  5. Ставка податку на дохід у вигляді роялті була знижена з 10% до 5%. Водночас, із статті 12 Конвенції були вилучені положення щодо звільнення від оподаткування роялті, які сплачуються за користування або за надання права на використання будь-якого авторського права на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію (ноу-хау) щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.
  6. Стаття 23 Конвенції доповнена новим положенням, згідно з яким доходи, що одержуються від відчужування акцій або внесків до статутного капіталу товариств, які відповідно до Конвенції можуть оподатковуватися в Україні, звільняються від оподаткування у Швейцарії лише при наданні доказів фактичного оподаткування такого доходу в Україні.
  7. Конвенція доповнена новою статтею про арбітраж. Положення цієї статті ґрунтуються на статтях 19 - 26 частини VI Багатосторонньої Конвенції ОЕСР про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.
  8. Протокол, який був підписаний одночасно із Конвенцією, доповнений пунктом щодо надання "режиму найбільшого сприяння", згідно з яким звільнення від оподаткування або знижені ставки податку на дивіденди, проценти і роялті, які міститимуться в угодах України про уникнення подвійного оподаткування, укладені із третіми країнами, які є членами ОЕСР, автоматично застосовуватимуться при виплаті доходів із України на користь резидентів Швейцарії, якщо Конвенція із Швейцарією не передбачає такого звільнення від оподаткування або містить вищі ставки податку.

 

Протокол набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про завершення Україною та Швейцарією внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності. Протокол застосовується з першого січня календарного року, наступного за роком набрання Протоколом чинності. Беручи до уваги поточний стан ратифікації Протоколу Україною та Швейцарією, Протокол може набрати чинності уже у 2019 році і почати застосовуватися з 2020 року.

 

 

 

Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua