Kontakt
Klaus Kessler

Адвокат
Партнер
Керівник філії
Phone: +49 89 928 780 702
E-Mail

Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

30 вересня 2022 року спливає строк подання платниками податків документів, що підтверджують неможливість виконання податкових обов’язків в Україні у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації

6 вересня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 225 від 29 липня 2022 року, яким затверджений порядок підтвердження платниками податків неможливості виконання податкових обов'язків в умовах військової агресії РФ (далі - Порядок). Згідно із Порядком платники податків, які не мають можливості виконувати свої податкові обов'язки, у тому числі в якості податкових агентів, повинні до 30 вересня 2022 року подати до податкових органів відповідну заяву та підтверджуючі документи. В іншому випадку на платника податків можуть бути накладені штрафні санкції.

Порядок передбачає, що неможливість виконання платником податків - юридичною особою своїх обов'язків може мати місце за наявності підстав, спричинених військовою агресією РФ, перелік яких наведений у Порядку. До таких підстав належать, зокрема: знищення або втрата доступу до первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання; неможливість отримання або використання первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання без ризику для життя чи здоров'я посадових осіб платника податків; відсутність посадових осіб, які уповноважені подавати звітність і сплачувати податки та/або неможливість призначити таких осіб, за умови відсутності у платника показників для декларування; перебування платника податків та/або його виробничих потужностей на території тимчасово окупованого військами РФ населеного пункту або населеному пункті, де ведуться бойові дії; інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально.

Заява про неможливість виконання податкових обов'язків складається у довільній формі, має містити реквізити платника податків, обґрунтування неможливості виконати конкретні податкові обов'язки за відповідні періоди, перелік додатків із зазначенням кількості сторінок і реквізитів документів. Заява та підтверджуючі документи подаються в електронній формі через електронний кабінет платника податків або у паперовій формі до податкового органу за місцем реєстрації або будь-якого іншого сервісного центру або поштою з повідомленням про вручення.

Порядком також встановлений перелік підтверджуючих документів, які платник податків має додати до заяви. Такі документи включають, зокрема:

  • акт, що засвідчує факт пожежі;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі знищення об'єкта нерухомого майна;
  • копія заяви до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує реєстрацію кримінального провадження;
  • виписка з банківського рахунка, що підтверджує відсутність коштів на дату подання до банку розрахункового документа на сплату податків;
  • копія наказу підприємства про призупинення роботи підприємства та його працівників або встановлення простою в роботі підприємства;
  • документ чи повідомлення з веб-сторінки оператора поштового зв'язку, банку та/або казначейства про призупинення роботи об'єктів поштового зв'язку, банку, платіжної системи чи казначейства на відповідній території;
  • копії або скріншот платіжних доручень платника податків на сплату узгоджених сум грошових зобов'язань, податкового боргу, поданих до банку, що залишилися невиконаними (подається разом із повідомленням банку про призупинення роботи);
  • повідомлення, у тому числі скріншоти із месенджерів, що підтверджують відключення електроенергії, Інтернету, внаслідок чого платник податків не зміг подати звітність в електронній формі;
  • інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно, подане засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Протягом 20 календарних днів після подання платником податків заяви і підтверджуючих документів податковий орган приймає рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов'язку. В разі недостатності поданих платником податків документів податковий орган може прийняти попереднє рішення із запитом про додаткові документи, які платник податків повинен надати протягом 10 днів після отримання попереднього рішення.

В разі прийняття податковим органом рішення про неможливість виконання платників податків своїх податкових обов'язків, платника податків звільняється від відповідальності, як це передбачено положеннями підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. Якщо податковий орган вирішує, що платник податків має або мав можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки, платник податків не звільняється від відповідальності за невиконання своїх податкових обов'язків і до такого платника податків можуть бути застосовані відповідні штрафні санкції.

В разі неподання платником податків заяви і підтверджуючих документів до 30 вересня 2022 року, вважається, що такий платник податків має можливість виконувати свої податкові обов'язки. Якщо платник податків не має можливості подати заяву разом із підтверджуючими документами, такий платник податків повинен подати заяву, коли така можливість з'явиться, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому платник податків отримав можливість виконувати податкові обов'язки.

Якщо платник податків не згодний із рішенням податкового органу щодо можливості виконання платників податків своїх податкових обов'язків, платник податків може оскаржити таке рішення в адміністративному або у судовому порядку.