Kontakt
Klaus Kessler

Адвокат
Партнер
Керівник філії
Phone: +49 89 928 780 702
E-Mail

Andrii Maznov

Дипломований юрист
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

Oksana Panasjuk

Дипломований юрист
Senior Associate
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

Трудові відносини в умовах воєнного стану

Огляд істотних змін в регулюванні трудових відносин в Україні в воєнний період (Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" N 2136-IX від 15.03.2022 р.)

1. Строковий трудовий договір
У період дії воєнного стану дозволяється укладення строкових трудових договорів з новими працівниками. Це надасть можливість роботодавцям, які мають брак робочої сили (зокрема через фактичну відсутність працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, або місцезнаходження яких тимчасово невідоме), на тимчасовій основі оперативно залучати до виконання роботи нових працівників та таким чином усувати брак робочої сили на необхідний період.

2. Переведення працівника на іншу роботу
У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.
Таке переведення дозволяється виключно для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей.

3. Зміна істотних умов праці
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи працівника за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. За загальним правилом про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Проте у період дії воєнного стану зазначена вимога про повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці не застосовується.

4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
За загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Проте у зв'язку з веденням бойових дій у місцевості, де розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров'я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві. Зазначене право працівника на розірвання трудового договору без дотримання двотижневого строку повідомлення роботодавця не застосовується до випадків, коли працівник примусово залучений до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану чи залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

5. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці
У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

6. Зміни тривалості робочого часу та часу відпочинку
Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень. В цьому разі робота понад 40 годин на тиждень не буде вважатися та оплачуватися як понаднормова.
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.
Окрім цього на період дії воєнного стану не діють норми Кодексу законів про працю України щодо:

  • скорочення роботи на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні напередодні святкових і неробочих днів;
  • тривалості робочого дня напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні не більше 5 годин;
  • обмеження граничних норм надурочних робіт;
  • перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого;
  • перенесення вихідних та робочих днів відповідно до рекомендації Кабінету Міністрів України;
  • заборони залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні;
  • компенсації за залучення до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні.

7. Недотримання строків оплати праці
Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

8. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Це означає, що у тих випадках, коли працівнику трудовим договором (контрактом) або колективним договором встановлена щорічна основна оплачувана відпустка більшої тривалості, то в період воєнного стану такому працівнику може бути фактично надана така відпустка максимальною тривалістю 24 календарні дні. При цьому дні невикористаної щорічної основної оплачуваної відпустки, що перевищують 24 календарні дні, не згорають і можуть бути використані після припинення дії воєнного стану.
 
9. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати
Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження її тривалості.

10. Призупинення дії трудового договору
Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Проте таке призупинення дозволяється лише у випадках, що повністю виключають можливість надання та виконання роботи. Такими випадками можуть бути, наприклад, знищення виробничих потужностей роботодавця, де виконувалася робота, чи активні бойові дії в районі знаходження місця роботи, що створюють реальну загрозу для життя і здоров'я працівника.
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник. Водночас з метою усунення правової невизначеності рекомендуємо сторонам повідомляти одна одну про призупинення трудового договору письмово або в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій.

Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua