Kontakt
Klaus Kessler

Адвокат
Партнер
Керівник філії
Phone: +49 89 928 780 702
E-Mail

Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

Законодавчі зміни щодо відновлення прав та обов’язків платників податків у період воєнного стану в Україні

Після початку військової агресії РФ парламентом України було ухвалено низку законодавчих змін, покликаних, з однієї сторони, стимулювати економічну діяльність платників податків, а з другої сторони, захистити платників податків від відповідальності за несвоєчасне подання звітності чи сплату податків в умовах військової агресії РФ. Тепер законодавець вирішив відновити дію прав та обов'язків як платників податків, так і податкових органів, передусім, для забезпечення податкових надходжень у період воєнного стану. Нижче наводиться огляд змін, які містить закон 2260-IX від 12 травня 2022 року та який вступає в силу 27 травня 2022 року (положення щодо камеральних перевірок вступають в силу з 2 червня 2022 року).

1. Відновлення обов'язків щодо подання податкової звітності і сплати податків
- Для платників податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки, а саме подавати податкову звітність, сплачувати податки і збори, реєструвати податкові накладні, звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, які мали бути виконані у період з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2022 року, застосовується за умови:

 • реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року;
 • подання податкової звітності до 20 липня 2022 року; та
 • сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

 - Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, які мали бути виконані у період з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості виконувати такі обов'язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків за умови їх виконання протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому відновилася можливість виконання обов'язків платником податків.

- Платники єдиного податку 3 групи за ставкою 2% звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, які мали бути виконані у період з 24 лютого 2022 року до дня переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2% за умови виконання ними податкових обов'язків протягом 60 календарних днів з дня переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%.

- Штрафні санкції та пеня за заниження податкового зобов'язання протягом дії воєнного стану не застосовуються в разі самостійного виправлення платником помилок у порядку, передбаченому ст. 50 Податкового кодексу, до 25 липня 2022 року.

- Міністерство фінансів України має затвердити порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків та перелік підтверджуючих документів.

- Скасовується можливість подання у період воєнного стану податкової звітності та інших документів податковим органам в паперовій формі.

2. Відновлення реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ
- Платники ПДВ зобов'язані, якщо у них є така можливість, до 15 липня 2022 року забезпечити реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за період лютий - травень 2022 року та уточнити (привести у відповідність) податковий кредит за лютий - травень 2022 року, задекларований на підставі первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

- За червень і наступні звітні місяці податкові накладні та уточнюючі розрахунки мають реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням встановлених строків.

- З 22 липня 2022 року відновлюється дія пунктів 200.10 - 200.12 ст. 200 Податкового кодексу, якими регулюється порядок проведення перевірок та підтвердження сум ПДВ, заявлених платниками ПДВ до відшкодування.

- Камеральні перевірки декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні періоди:

 • лютий - травень 2022 року - розпочинаються після 20 липня та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;
 • червень - липень 2022 року - розпочинаються після 20 серпня та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

- Відновлюється проведення документальних позапланових перевірок у зв'язку із декларуванням до відшкодування сум ПДВ або від'ємного значення ПДВ на суму понад 100 тис. грн. Перевірки, які не були закінчені до 24 лютого 2022 року, мають бути закінчені до 26 липня 2022 року, а перевірки, які будуть розпочинатися після 27 травня 2022 року, проводяться протягом 60 календарних днів після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

- Платники ПДВ у період воєнного стану не мають права подавати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій за звітні періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов'язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

- Суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при придбанні товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період воєнного стану, не дозволяється включати до обрахунку суми бюджетного відшкодування. Такі суми зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного періоду до її повного погашення.

3. Відновлення перевірок платників податків
- Відновлюється проведення перевірок платників податків:

 • камеральних без будь-яких винятків чи обмежень;
 • документальних позапланових перевірок:
  1) за зверненням платника податків,
  2) у зв'язку із реорганізацією чи припинення платника податків,
  3) в разі подання декларації із сумою до відшкодування чи від'ємним значенням ПДВ понад 100 тис. грн.,
  4) з питань дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

- Документальна позапланова перевірка проводиться за наявності безпечних умов для її проведення, у тому числі доступу до місця провадження діяльності і документів платника податків та можливості проведення інвентаризації.

- Розпочата перевірка може бути зупинена у разі виникнення обставин, які перешкоджають її безпечному проведенню, про що платник податків повідомляється через електронний кабінет платника податків.

4. Інші зміни
- Скасовується відповідальність за недотримання строків надходження товарів за імпортними операціями із контрагентами з РФ, які не можуть бути завершені внаслідок заборони ввезення товарів з РФ згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 року № 426.

- До 31 грудня 2022 року дозволено митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-3" та за умови, що такі транспортні засоби ввозяться в Україну юридичними особами для власного використання і не можуть бути відчужені протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в Україні.

Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua