Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

Зміни в правилах трансфертного ціноутворення з 1 січня 2018 року

Наприкінці 2017 року Верховна Рада та Кабінет Міністрів України ухвалили багато змін до законодавства, які набрали чинності уже з 1 січня 2018 року. Огляд ключових змін у сфері трансфертного ціноутворення наводиться нижче.

  1. Господарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, вартість яких перевищує 10 млн. грн., вважаються контрольованими операціями для цілей трансфертного ціноутворення. Ця зміна може вплинути, в першу чергу, на філії іноземних компаній в Україні, які беруть участь у масштабних будівельних та інфраструктурних проектах в Україні і які отримують фінансування від головних офісів.
  2. До переліку низькоподаткових країн, який використовується для цілей трансфертного ціноутворення, було включено 19 нових країн і територій, зокрема, Естонію, Латвію, Мальту, Грузію, Угорщину, ОАЕ, Сінгапур та інші. Операції українських компаній з контрагентами, які зареєстровані або є резидентами країн із переліку, підпадають під дію спеціальних правил, спрямованих на протидію ухиленням від сплати податків, а також вважаються контрольованими операціями для цілей трансфертного ціноутворення.
  3. Оновлена процедура попереднього узгодження ціноутворення. Відтепер договір про попереднє узгодження ціноутворення може бути укладений з поширенням його дії на звітні періоди, що передують набранню чинності таким договором. Якщо платник податків порушує зобов'язання за договором, договір втрачає силу з дати набрання ним чинності. Відтепер передбачена можливість продовження строку дії договору про узгодження ціноутворення.
  4. Дата, після якої може бути надісланий запит про надання документації з трансфертного ціноутворення, була перенесена із 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним. Нова дата відповідає даті подання звіту про контрольовані операції.
  5. Додано нові положення, які чітко встановлюють, що зміни у переліку низькоподаткових країн та у переліку організаційно-правових форм нерезидентів набирають чинності з 1 січня року, наступного за роком, в якому відбулися такі зміни.

 

Наведені вище зміни вже діють і платникам податків варто їх враховувати у своїй діяльності. Що стосується подальших можливих змін у 2018 році, то Міністерство фінансів України уже оприлюднило свої плани, з яких випливає, що підписання угоди щодо імплементації Багатостороннього інструменту та виконання чотирьох мінімальних стандартів BEPS (Дії 5, 6, 13 і 14) є серед ключових цілей на 2018 рік.

Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua