Аудит компанії Rödl & Partner в Україні - це перевірка відповідно до міжнародних стандартів і це більш ніж просто підтвердження правильності Вашого бухгалтерського обліку. В Україні акцент лежить традиційно на формальних критеріях. При цьому для отримання інформації, важливої для прийняття рішень, важливим є економічний підхід. Ми ж виступаючи в якості консультантів, зацікавлені в оцінці як Вашого економічного становища, так і можливих ризиків, пов'заних із подальшим розвитком.


Від просто аудиту...
Наша аудиторська і консультаційна діяльність відповідає найвищим національним та міжнародним стандартам. Ми поєднуємо українську систему аудиту, спрямовану переважно на дотримання податкового законодавства, з використанням сучасних методів перевірки. У центрі нашої уваги знаходяться потреби інвесторів в отриманні достовірної інформації та захисті від ризиків.

... до рекомендацій щодо розвитку компанії
Серед наших клієнтів середні підприємства та великі концерни. У кожного клієнта компанії Rödl & Partner є постійна контактна особа, яка здійснює координацію та контроль за роботою різних спеціалістів, а також залученням при необхідності додаткових спеціалістів. Внаслідок цього Ви отримуєте консультації та послуги з одних рук.

Індивідуальне обслуговування
Сильною стороною нашої аудиторської компанії є можливість постійного індивідуального спілкування з клієнтом. Наша мета - поєднання такого сервісу з глибокими знаннями в різних областях і таким чином об'єднання знання та досвіду міжнародної компанії з індивідуальним обслуговуванням.

Розуміння діяльності компанії
Мета аудиторської перевірки - перевірка фінансових показників підприємства та відображення в аудиторському висновку своєї оцінки цих показників. Для досягнення цієї мети необхідно розуміти суть діяльності підприємств, а не лише перевіряти статті балансу. Адже ми самі підприємці!