Kontakt
Klaus Kessler

Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання регулюється Господарським кодексом України. Можливе застосування таких санкцій як відшкодування збитків, штрафні санкції або оперативно-господарські санкції. Антимонопольний комітет України все частіше звертається до положень антимонопльного права ЄС, щоб зробити правила гри для всіх учасників українського ринку більш прозорими та посилити значення антимонопольного законодавства при створенні учасникам ринку свого бізнесу. Посилення санкцій до 10% річного доходу примусило багато підприємств оцінити важливість останніх нововведень та значення антимонопльного регулювання.

Ми надаємо консультації та правову підтримку підприємствам із різних галузей, наприклад, автомобільна промисловість, машинобудування, атомна промисловість, фармацевптика і медицина, оптова і роздрібна торгівля, фінансові послуги, страхування і засоби масової інформації, з усіх питань українського антимонопольного і конкурентного права, включаючи такі напрями як норми законодавства про проведення торгів та інвестицій у стратегічні галузі.

При цьому наші спеціалісти, контактуючи із українськими антимонопольними органами, мають багатий досвід в області антимонопольного права Німеччини і ЄС, таким чином ми можемо запропонувати нашим клієнтам повний спектр консультаційних послуг в організації їх діяльності та проведенні міжнародних трансакцій.

Крім того, ми маємо широкий досвід юридичного супроводження організації збуту і закупок.  Тут приоритетом нашої діяльності  є розробка схем, перевірка і оформлення договорів купівлі-продажу, у тому числі договорів франчайзингу, а також питання відповідальності за якість продукції. Ми бачимо свою задачу в тому, щоб, беручи до уваги особливості виробництва конкретної продукції, запропонувати юридичне супроводження міжнародних проектів і операцій з урахуванням інтересів наших клієнтів, а також всебічно захищати їх права, пов’язані із об’єктами інтелектуальної власності, і в цілому звести до мінімуму ризики, пов’язані з їх діяльністю в Україні.

Ми спеціалізуємось на наданнні консультаційних послуг в таких областях:

 • Угоди із конкурентами, підприємствами спільного збуту, перевірка і оформлення спільних підприємств, договорів збуту і ліцензійних договорів та інших форм вертикального і горизонтального співробітництва підприємств, галузевих домовленостей;
 • Угоди про надання екслюзивних прав, встановленні єдиних цін і прав на закупки;
 • Заборона дискримінації і обмежень, заборона зловживання домінуючим положенням на ринку, а також заборони, встановлені антимонопольним законодавством щодо поведінки учасників ринку з особливим характером попиту і пропозиції;
 • Питання економічної концентрації при проведенні операцій злиття та поглинання;
 • Антимонопольне процесуальне право (процедура накладення штрафних санкцій, розслідування, які проводять антимонопольні органи, цивільно-процесуальні спори з питань, які стосуються антимонопольного права);
 • Допустимі з точки зору конкурентного законодавства дії підприємств і спори, які підлягають розгляду на основі норм законодавства, які регулюють конкурентне право;
 • Захист систем збуту;
 • Норми законодавства про проведення торгів (умови проведенння торгів, участь і методи контролю);
 • Інвестиції у стратегічні галузі;
 • Перевірка та організація структур збуту (дилери, селективні системи збуту, франчайзинг, торгові представники, системи ліцензій, Інтернет);
 • Складання всіх договірних документів, включаючи характерне для конкретної галузі визначення змісту та форми договору (договори на розробку і договори про кооперацію, сервісні договори тощо);
 • Правові норми, які регулюють Загальні умови укладення торгових угод;
 • Надання підтримки при проведенні переговорів;
 • Електронна торгівля/Інтернет;
 • Питання відповідальності за якість, цивільно-правова відповідальність виробників;
 • Спеціальні галузеві вимоги до безпеки продукції.