Весь вміст цього веб-сайту, особливо тексти, графіка та фотографії, захищені авторським правом. Права на використання фотографій, зображень, графіки та інших використаних ілюстрацій належать Rödl & Partner.

Завантаження, тиражування або розповсюдження вмісту дозволено лише стосовно таких матеріалів, якщо це прямо вимагається (наприклад, інформаційні бюлетені, брошури). Будь-яке інше використання вмісту, захищеного авторським правом, заборонено без дозволу автора.